XV lat Odnowy Wsi

W Prószkowie odbyła się uroczystość z okazji XV – lecia Odnowy Wsi w Polsce. Podczas gali burmistrz Gogolina oraz sołtys Kamienia Śl. zostali uhonorowani za wkład w rozwój wsi w województwie opolskim i w kraju.

Uroczystość podsumowującą 15 lat wdrażania Programu Odnowa Wsi poprzedziły warsztaty, które odbyły się już w czwartek (18.10.). Warsztaty były poświęcone m. in. nowym ideom, oraz systemom wsparcia Programu. W godzinach popołudniowych odbył się panel ekspertów, zawiązała się również krajowa sieć samorządów, która będzie  służyć wzajemnej wymianie doświadczeń i rozwojowi sołectw działających w ramach Programu Odnowa Wsi. Sieć tworzą: Gniewino i Czarna Dąbrówka (woj. pomorskie), Strumień (woj. śląskie), Gogolin i Popielów (województwo opolskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie). Zaplanowano również przygotowanie stosownego porozumienia, aby móc korzystać z możliwości jakie istnieją w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem  jest również lobowanie w sprawach polityki fiskalnej i w sprawie likwidacji istniejących utrudnień administracyjnych, które osłabiają aktywność lokalnych liderów.

W piątek (19.10.) uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w podróżach studyjnych do gmin realizujących Program. Jedna z grup studyjnych odwiedziła Kamionek i Kamień Śl.

 

 

W godzinach popołudniowych odbyła się natomiast gala z udziałem przedstawicieli  Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu, senatora RP, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, eksperta ds. rozwoju obszarów wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP, Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewody Opolskiego, przedstawicieli urzędów marszałkowskich województw zaangażowanych w Program Odnowa Wsi i środowisk akademickich,  przedstawicieli władz samorządowych oraz liderów Programu Odnowa Wsi.

Podczas gali odbyła się projekcja filmu zrealizowanego z okazji jubileuszu, uroczystość była również okazją do podsumowań i refleksji. Zasłużonym działaczom i liderom Programu wręczono  odznaczenia państwowe i wojewódzkie, pamiątkowe patery  i okolicznościowe statuetki. Zbigniew Kawa został odznaczony Odznaką Zasłużony dla Województwa Opolskiego, burmistrz Joachim Wojtala został wyróżniony statuetką za „wkład w rozwój wsi  w województwie opolskim i w kraju”. Burmistrz został również powołany do grona ekspertów Programu. Program uroczystej gali zakończył cykl wystąpień związanych  tematycznie z odnową wsi; wystąpił również burmistrz J. Wojtala i Z. Kawa, którzy podzielili się doświadczeniem i refleksjami na temat wdrażania Programu w gminie Gogolin i w sołectwie Kamień Śl. Spotkanie w Prószkowie było również kolejną okazją do spotkania burmistrza Gogolina z wójtem Gniewina oraz omówienia zagadnień związanych z dalszą współpracą.

 

 

Gmina Gogolin rozpoczyna 15. rok uczestnictwa w Programie. Z tej okazji wydano publikację obejmującą dokonania sołectw i dzielnic w tej dziedzinie. Zainteresowanych tematyką odnowy wsi zaprasza się do Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Gogolinie, gdzie można nieodpłatnie otrzymać ww. publikację.

GOGOLIN ODNOWA.jpeg