IV Złoty Wykład w Gogolinie

To był już czwarty z kolei „Złoty Wykład” organizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie.

Tym razem zebrani w sali Gminnego Centrum Kultury wysłuchali prelekcji o zmianach ustrojowych, jakie doświadczyły kraje Europy Wschodniej. Wykład wygłosił wieloletni nauczyciel akademicki i rektor Politechniki Opolskiej, wieloletni senator, profesor nauk technicznych Piotr Wach. Była to bardzo ciekawa prelekcja, poparta własnymi doświadczeniami z pobytu w krajach nadbałtyckich, krajach Grupy Wyszehradzkiej, czy też w krajach bałkańskich. Prezentacja ubarwiona była pięknymi slajdami wykonanymi w większości przez autora wykładu. Takich wiadomości trudno odnajduje się w przekazach medialnych, czy też w czasopismach. Stąd polecamy udział w następnych Złotych Wykładach. Kolejny już w połowie października.