Staw w centrum wioski Izba Tradycji Ekomuzeum przy Szkole Podstawowej Głaz w centrum Kościół Ołtarz w kościele

Mieszkańcy Kamienia Ślaskiego wyróżnieni...

10 sierpnia 2018 r. podczas uroczystości 20-lecia Odnowy Wsi w Gminie Gogolin odbyło się uroczyste wręczenie Statuetek Karolinki m.in. dla mieszkańców Kamienia Śląskiego: pani Krystyny Broj oraz pana Odilo Gebauera, a pani Bronisławie Kałuża wręczona została Odznaka Honorowa "Zasłużony dla miasta Gogolina".

 

 

Krystyna Broj – mieszkanka Kamienia Śląskiego, przewodnicząca Koła DFK w Kamieniu Śląskim, członkini Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Krystyna Broj to jedna z najaktywniejszych mieszkanek Kamienia Śląskiego. Liderka, osoba integrująca środowisko, inicjatorka wielu przedsięwzięć na rzecz członków miejscowego Koła DFK. Od wielu lat włącza się w lokalne inicjatywy obywatelskie. Zaangażowana w realizację Programu „Odnowa Wsi” i inicjatywy parafialne oraz społeczne. Nagrodę Honorową – Statuetkę Karolinki, Krystyna Broj otrzymała za współpracę z samorządem gminy i gminnym instytucjami kultury, działalność na rzecz środowiska senioralnego, całokształt działań w zakresie promowania kultury niemieckiej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.

Kapituła zdecydowała także o uhonorowaniu Odilo Gebauera – zasłużonego działacza mniejszości niemieckiej, jednego z „ojców założycieli” TSKN’u obok: Johanna Krolla, Herberta Stannka, Ericha Schmidta i Jana Lenorta. Przez wiele lat pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła TSKN. Odilo Gebauer to bardzo zaangażowany promotor kultury niemieckiej, zasłużony w budowanie dialogu polsko – niemieckiego. Jako aktywny mieszkaniec Kamienia Śląskiego i wieloletni członek Rady Sołeckiej wsi Kamień Śląski, był żywo zaangażowany w Program „Odnowy Wsi” w tej miejscowości. Odilo Gebauer działał również społecznie na rzecz mieszkańców sołectwa, między innymi jako członek Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego. Miał bezpośredni wpływ na to, jak obecnie wygląda sołectwo Kamień Śląski – dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym, możliwa była modernizacja obiektów użyteczności publicznej. Odilo Gebauer został doceniony za działalność na rzecz sołectwa Kamień Śląski, budowanie polsko – niemieckiego porozumienia w obrębie lokalnej społeczności, całokształt działań na niwie kultury, sportu i rekreacji oraz działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego Kamienia Śląskiego i Gminy Gogolin.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Nagroda Honorowa – Statuetka Karolinki – Symbol Ziemi Gogolińskiej przyznawana jest od 1998 roku, osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin oraz wszystkim obywatelom polskim i zagranicznym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do wzbogacenia dorobku naszej gminy a w szczególności: za zainicjowanie, nawiązanie oraz umacnianie partnerskich i przyjacielskich kontaktów Gogolina z innymi miastami, za pomnażanie wartości kulturowych i socjalnych w duchu myśli europejskiej, za szczególne osiągnięcia na niwie oświaty, kultury i sportu,za pomnażanie dorobku gospodarczego naszej gminy, za działalność na niwie charytatywnej, za niesienie pomocy innym w ratowaniu mienia i osób z narażeniem własnego życia.

 

Serdecznie gratulujemy także pani Bronisławie Kałuża, której podczas uroczystości 20-lecia Odnowy Wsi w Gminie Gogolin, wręczono Odznakę Honorową "Zasłużony dla miasta Gogolina". Pani Bronisława Kałuża cztery kadencje była sołtysem Kamienia Śląskiego (od 1988 roku do 2003 roku), trzy kadencje radna Rady Miejskiej w Gogolinie, jednocześnie członek zarządu oraz przewodnicząca komisji rolnictwa. Przez wiele lat była terenowym opiekunem społecznym i nie były jej obce trudności oraz potrzeby ludzi chorych, starszych oraz najbiedniejszych. Była organizatorem wielu wycieczek religijno-krajoznawczych, wiesjskich dożynek i prac społecznych na terenie sołectwa. W 2002 roku uhoronowana nagroda honorową - statuetką Karolinki9 za dbałość w podnoszeniu walorów estetyki, kultury i piękna w sołectwie oraz wierne propagowanie śląskiej tradycji i kultury ludowej. Laureatka wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie "Nasze korzenie" (I miejsce 2002 rok).

Również serdecznie gratulujemy!

 

Pogoda
24 listopada
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,47 PLN
1 CHF = 4,13 PLN
1 USD = 3,76 PLN