Joachim Wojtala honorowym obywatelem Zwierzyńca

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala został „Honorowym Obywatelem Miasta Zwierzyniec”! Tytuł ten to wyraz najwyższego uznania oraz  wdzięczności za inicjonowanie i umacnianie kontaktów partnerskich pomiędzy Gminą Zwierzyniec i Gminą Gogolin.

Tytuł został nadany na mocy uchwały nr XLVIII/397/18 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. Akt nadania oraz pamiątkowy grawerton na ręce wyróżnionego Joachima Wojtali przekazał Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, podczas Gminnych Uroczystości Święta Plonów w Gogolinie. To piękne ukoronowanie zapoczątkowanie już 20 lat temu współpracy pomiędzy gogolińskim i zwierzynieckim samorządem oraz środowiskiem młodzieżowym senioralnym, artystycznym i sportowym, a także bracią strażacką i łowiecką. W przyszłym roku gminy będą świętowały jubileusz 10 – lecia podpisania Aktu Partnerstwa.

Nagroda dla burmistrza.jpeg