Działania gminy na rzecz rozwoju rolnictwa i przetwórstwa

Gogolin to gmina z przemysłową, ale i rolniczą tradycją. Dlatego w naszej Strategii Rozwoju nie mogliśmy pominąć właśnie działań na rzecz rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego. Promujemy lokalne produkty, wspieramy i budujemy przyjazny klimat dla rolników oraz małych rodzinnych działalności gospodarczych, a także kultywujemy nasze piękne rolnicze tradycje.