Żniwniok 2018

Dożynki to piękne gospodarskie święto, które łączy wszystkich w dziękczynieniu za plony i jest ukoronowaniem całorocznej pracy na wsi. Tegoroczne Gminne Uroczystości Święta Plonów „Żniwniok 2018” odbyły się 9 września w Gogolinie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym pw. NSPJ w Gogolinie. Pełniący obowiązki Starostów Dożynkowych Beata Matuszek – Bomba i Piotr Bomba przekazali w darze symboliczny bochen chleba na ręce arcybiskupa Alfonsa Nossola, który przewodniczył tej uroczystej sumie. Poświęcone zostały także tegoroczne płody rolne, a także kilkaset dożynkowych chlebków, które po mszy trafiły w ręce mieszkańców oraz zaproszonych gości.

 

 

Dożynkowy korowód w tym roku prowadził ulicami Wyzwolenia, Kościelną i Aleją Świętego Urbana. Tłum zgromadzonych osób mogło podziwiać przepiękne korony, ciekawe wozy korowodowe oraz prezentacje bogactwa lokalnych płodów rolnych. Nie zabrakło też zabawnych scenek rodzajowych, a także konkursowych prac nawiązujących do tematyki pontyfikatu Jana Pawła II, a to wszystko przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA.

 

 

Część oficjalną, która odbyła się na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie otworzył gospodarz miasta i gminy Joachim Wojtala, który przekazał wyrazy uznania za ciężką pracę rolników, a także złożył podziękowania sołtysom i przewodniczącym zarządów dzielnic. Na ręce burmistrza bochen chleba – symbol pomyślności i dostatku złożyli tegoroczni Starostowie. W trakcie oficjalnej części uroczystości Burmistrzowi Zwierzyńca Janowi Skibie oraz Primatorowi Kysuckeho Noveho Mesta Janowi Hartel wręczone zostały Nagrody Honorowe Statuetki Karolinki. Pamiątkowe starodruki w podziękowaniu za dotychczasową współpracę otrzymał także Jiri Hamrozi – Starosta Jabłonkowa oraz Czesław Wanzel – Przewodniczący Rady Gminy w Łodygowicach, który reprezentował wójta Łodygowic Andrzeja Piterę. Obecny na uroczystości Radny Województwa Opolskiego Ryszard Donitza wręczył natomiast odznaki honorowe – Zasłużony dla Województwa Opolskiego Renacie Tomczyk, Iwonie Cimek oraz Krzysztofowi Reinertowi – osobom szczególnie zasłużonym w działalność i propagowanie idei Programu Odnowy Wsi.

 

 

W dalszej części na scenie zaprezentowali się artyści z terenu gminy Gogolin: Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, Zespół Mażoretki Arriva z Gogolina, młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Gogolina, Zespół Folklorystyczny ECHO z Kamienia Śl., Ania Obrzud z Obrowca, Zespół Folklorystyczny Szwarne Dziołchy z Górażdży, a także Wędrująca Kapela. Gościem specjalnym był Zespół Frele. Wieczorem mieszkańcy oraz goście bawili się z zespołem Spectrum.

 

 

Tegorocznym dożynkom towarzyszyła kolejna impreza z cyklu „Gogolin od kuchni”. Tym razem w specjalnej strefie kulinarno – gastronomicznej ,,Nasze korzenie, nasze smaki” swoje produkty regionalne i ekologiczne prezentowały miasta partnerskie z Łodygowic, Zwierzyńca oraz Jabłonkowa, Agroturystyka „Stary Młyn” z Obrowca, Delicious HOME MADE Irena Jasińska,  gospodarstwo Państwa Gorzelik z Zakrzowa oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”. Za symboliczny datek, na stoisku Stowarzyszenia „Okaż serce innym” można było otrzymać bloczek i spróbować takich przysmaków jak swojskie sery, wędliny, wodzionka kwaśnica, bigos myśliwski, czy jabłonkowski kołacz.  Podczas imprezy udało się zebrać 2 920,28 zł na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

 

 

Wyniki konkursów:

„W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową”

Jury pod przewodnictwem Doroty Kłeczek przyznało I miejsce i nagrodę w postaci bonów o wartości 1 000 złotych  Dzielnicy Gogolin – Karłubiec za wykonany ręcznie ściegiem szydełkowym obraz św. Jana Pawła II osadzony na specjalnej konstrukcji ołtarzowej, pięknie przyozdobiony kwiatami oraz kompozycjami ziarnkowymi. II miejsce i bony o wartości 800 złotych otrzymał gogoliński Klub Seniora, natomiast III miejsce i 550 zł przyznano Świetlicy Młodzieżowej w Choruli. Wyróżniono także piękne prace sołectw: Dąbrówka i Obrowiec, Świetlicy Młodzieżowej w Malni oraz DSS „św. Barbara” w Kamionku. Pozostali uczestnicy otrzymali po 150 zł za udział w konkursie. Otrzymali je: sołectwa Chorula, Górażdże, Kamień Śląski, Odrowąż i Zakrzów, NP „Przedszkole w ogrodzie” w Kamionku, Oddział Przedszkolny Zamiejscowy w Górażdżach – Filia PP1 w Gogolinie, PSP nr 3 w Gogolinie, Stowarzyszeniowa PSP w Górażdżach, Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, Klub Seniora w Obrowcu, Świetlica Środowiskowa w Gogolinie i Świetlice Młodzieżowe w Odrowążu, Strzebniowie i Zakrzowie.

 

 

 

Konkurs koron żniwnych

W kategorii koron ziarnkowych

I miejsce Odrowąż (600 zł)

II miejsce Kamień Śląski (500 zł)

W kategorii koron kłosowych

I miejsce Gogolin – Strzebniów (600 zł) i Kamionek (600 zł)

II miejsce Obrowiec (500 zł) i Dąbrówka  (500 zł)

W kategorii koron mieszanych

I miejsce Dzielnica – Karłubiec, sołectwo Zakrzów, sołectwo Górażdże (600 zł)

II miejsce sołectwo Malnia i sołectwo Chorula (500 zł)

 

 

 

 

Konkurs na wozy korowodowe

I miejsce dzielnica Gogolin – Karłubiec, sołectwo Dąbrówka, sołectwo Odrowąż (250 zł)

II miejsce sołectwo Chorula, sołectwo Kamionek, sołectwo Malnia, sołectwo Zakrzów (200 zł)

III miejsce sołectwo Obrowiec, sołectwo Kamień Śląski, dzielnica Gogolin – Strzebniów, sołectwo Górażdże (150 zł)

 

Konkurs na wystawę płodów rolnych

I miejsce sołectwo Chorula, sołectwo Kamień Śląski, sołectwo Odrowąż, sołectwo Zakrzów, dzielnica Gogolin – Karłubiec, dzielnica Gogolin – Strzebniów, sołectwo Dąbrówka (nagrody po 200 zł)

II miejsce sołectwo Obrowiec, sołectwo Kamionek, sołectwo Malnia, sołectwo Górażdże (nagrody po 150 zł)

 

Za duży wkład pracy, za zorganizowanie dożynek nagrodę specjalną w wysokości 1500 zł przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gogolinie.