Centrum już otwarte

Centrum świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci i osób 50 plus zostało uroczyście oddane do użytku. Gmina Gogolin może poszczycić się kolejnym nowoczesnym ośrodkiem medycznym służącym mieszkańcom.

Otwarcie Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego dla Dzieci, Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w wieku 50+ przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Miejskim z udziałem zaproszonych gości. Obecni byli: Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Józef Bukowiński – Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego, Mieczysław Wojtaszek – Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Narodowego Programu Zdrowia, Kazimierz Łukawiecki – Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Agnieszka Gabruk – Teodorowicz – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Obecny był również Prezes Zarządu Górażdże Cement SA Andrzej Balcerek, Małgorzata Dąbrowska, Urszula Proszowska – Prezes Fundacji Aktywni w Regionie oraz Eryk Boronczyk – Przewodniczący Rady Programowej tejże Fundacji. W spotkaniu uczestniczyli także proboszczowie miejscowych parafii, przedstawiciele władz samorządowych gminy, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, Prezes Stowarzyszenia Okaż Serce Innym oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego.

Spotkanie otworzył burmistrz Joachim Wojtala, który omawiając strukturę gminnej sieci opieki zdrowotnej wskazał na pilną potrzebę rehabilitacji dzieci oraz działań kierowanych do osób w wieku 50 +. Podziękował również za wsparcie, dzięki któremu Centrum mogło powstać: „…każdy z nas tu obecnych ma swój udział w tym dziele. Dziękuję za życzliwość, ale też za wsparcie materialne.” Należy przypomnieć, że GOZ uzyskał grant w wysokości 49 500 zł w ramach programu grantowego Fundacji Aktywni w Regionie powołanej przez Górażdże Cement SA. W organizacji Centrum pomogli również miejscowi przedsiębiorcy. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć prezentację poświęconą zagadnieniom związanym z organizacją wsparcia medycznego w gminie Gogolin.

Andrzej Mrowiec - Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia zakres usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, efekty współpracy z PFRON, zakres usług świadczonych w Centrum oraz tworzony obecnie program prewencji zdrowotnej skierowany do seniorów. Poinformował również o planowanym zakupie urządzenia Hand Tutor służącego do rehabilitacji osób po udarze i porażeniu mózgowym.

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście. Doktor Kazimierz Łukawiecki pogratulował sukcesu, zauważył, iż „najcenniejszą inicjatywą jest aktywizacja niepełnosprawnych i stworzenie miejsca, które jest dla nich dostępne”. Pełnomocnik Wojewody M. Wojtaszek zwrócił uwagę na fakt, iż gmina Gogolin świadcząc tak szeroki zakres usług medycznych realizuje zadania wykraczające poza ustawowy obowiązek. Gratulacje złożył również marszałek R. Kolek - „gratuluję, cieszę się bardzo, że takie inicjatywy powstają…”

 

 

Druga część uroczystości odbyła się w budynku, w którym mieści się Centrum. Ksiądz Aleksander Sydor i ks. Józef Skowronek poświęcili gabinety, które prezentują się znakomicie dzięki profesjonalnemu wyposażeniu i pięknym kompozycjom ściennym wykonanym przez art. plast. Agnieszkę Pykę. Centrum już w pełni funkcjonuje, pracuje w nim 2 rehabilitantów, 2 stażystów, można również uzyskać porady psychologa, logopedy i neurologa.