Mieszkańcy Malni podzielili Fundusz Sołecki na 2019

Mieszkańcy Malni zadecydowali jakie przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019. Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 27 sierpnia wybrano też zadania, które zostaną ujęte w projekcie budżetu Gminy Gogolin na przyszły rok. 

W pierwszej kolejności, zebranie wiejskie dokonało zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w budżecie gminy Gogolin na rok 2018 w ramach funduszu sołeckiego. 20 000 złotych zostało przeznaczonych na realizację I etapu zagospodarowania terenu przy boisku w Malni o kolejne elementy małej architektury, natomiast kwota 8 448,53 zł na zagospodarowanie skweru przy ul. Kamiennej. Ustalono także zadania, które mają zostać sfinansowane w ramach przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego. Najważniejsze przedsięwzięcia to doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu, II etap zagospodarowania placu wiejskiego przy boisku w Malni oraz renowacja i zagospodarowanie terenu wiejskiego przy ul. Wodnej i Kopernika. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa do kosiarki, konserwację sprzętu koszącego i pielęgnację terenów zielonych. Całkowita pula środków funduszu na przyszły rok to 46 340,69 zł.

Przegłosowano także propozycje przedsięwzięć do ujęcia w projekcie przyszłorocznego budżetu gminy Gogolin. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych w tym sołectwie będzie rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni wraz z oddziałem przedszkolnym oraz tzw. częścią środowiskową, do której przeniesiona zostanie świetlica wiejska. Mieszkańcy zgłosili także zadania dotyczące remontu ul. Kopernika, Wodnej, Polnej oraz Krótkiej, a także remont mostka przy ul. Odrzańskiej.

Sołtys wsi Barbara Herok w trakcie zebrania przedstawiła także działania podjęte w celu zabezpieczenia wolnego czasu dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji, poinformowała również o rozpoczęciu kolejnego cyklu spotkań w ramach projektu „Pokolenie plus”. Tegoroczna edycja będzie opierała się głównie na promocji zdrowego i aktywnego trybu życia osób starszych. W programie znajdą się m.in. wycieczki piesze oraz Nordic Walking po wyznaczonych trasach w Malni i okolicach. Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala poinformował natomiast o bieżących inwestycjach istotnych dla mieszkańców tego sołectwa, w tym także na jakim etapie znajduje się budowa obwodnicy Malni i Choruli.