Rozpoczną naukę w wyremontowanych salach

Czas wakacyjnej przerwy w zajęciach wykorzystywany jest na przeprowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji obiektów oświatowych.

W gminie Gogolin największy zakres prac wykonano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału przedszkolnego. Dostosowanie pomieszczeń i całej infrastruktury dla dzieci w wieku przedszkolnym wymagało częściowej przebudowy obiektu.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie najważniejsze zadania to renowacja dachu sali gimnastycznej i wymiana skrzynki rozdzielczej, bezpieczników oraz liczników.

Z kolei w Zespole Szkół w Gogolinie pomalowano ściany sali gimnastycznej i wymieniono do niej drzwi wejściowe; wykonano również nową instalację do pracowni informatycznej.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Malni wymieniono w salach i na korytarzu podłogi; odmalowano też sale dydaktyczne.

Remont przeprowadzono także w szkole w Kamieniu Śląskim, w celu pozyskania pracowni do zajęć z chemii, która jest niezbędna w związku z nauczaniem tego przedmiotu w klasach siódmych i ósmych po reformie oświaty. W placówce odmalowano też korytarz i wykonano zabudowę rur centralnego ogrzewania na korytarzu.

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Gogolinie w ramach zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego wykonano nowe ogrodzenie wokół obiektu. W ramach prac remontowych w tej placówce odmalowano także pomieszczenia i zmodernizowano salę zabaw.

W Publicznym Przedszkolu nr 3 w Gogolinie wyremontowano natomiast taras przedszkolny i wykonano renowacyjne prace na klatce schodowej i malowanie sal. Koszt wszystkich remontów i drobnych napraw to 343 256,92 zł.

Gmina Gogolin przeznaczyła również kwotę 100 000 zł na wymianę instalacji elektrycznej w budynku, w którym funkcjonuje Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach. Tym samym nakłady na remonty i modernizację obiektów oświatowych z budżetu gminy wyniosły 443 256,92 zł.