Gogoliński GOZ poszerza teren swojej działalności

21 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, działającej przy Gminny Ośrodku Zdrowia. Głównym tematem spotkania było rozszerzenie działalności poradni ginekologiczno – położniczej.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec poinformował, iż poradnia ginekologiczno – położnicza będzie świadczyć usługi w ramach kontraktu NFZ również w gminie Leśnica. Zawnioskował o to burmistrz Leśnicy. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała pomysł rozszerzenia działalności tej poradni. W związku z uruchomieniem działalności pielęgniarek środowiskowych, dyrektor zwrócił się również o wyrażenie zgody na zakup samochodu osobowego, w celu wykonywania usług opiekuńczych w warunkach domowych. Również ta inicjatywa została pozytywnie rozpatrzona przez Radę. Rada pozytywnie oceniła też działalność dyrektora GOZ oraz osiągnięte przez placówkę i jej pracowników wyniki w roku 2017.

W wolnych wnioskach, dyrektor poinformował, iż została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w sprawie dofinansowania zakupu aparatu RTG oraz USG, w ramach projektu RPO. Wartość sprzętu to 470 100 zł, z czego dofinansowanie UMWO to 399 000 złotych, dotacja gminy Gogolin 50 000 zł, a pozostała część środków to udział własny GOZ. Dyrektor przekazał także, iż rozszerzona została działalność ośrodka zdrowia o koordynowaną opiekę chorych na cukrzycę. Dyrektor zachęca pacjentów do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie i składania deklaracji, chcąc skorzystać z usług diabetologów, dietetyków, konsultacji kardiologicznych, okulistycznych, neurologicznych.

Rada Społeczna.jpeg