Podsumowanie projektu

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Karlikowe Hody – spotkania z tradycją i kulturą łowiecką” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach realizacji projektu odbyły się dwa spotkania myśliwych z Jablunkova i Gogolina. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 16-17.06.2012r. w Jablunkovie. W czasie tego spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz omówili szczegóły wydarzenia w Gogolinie.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 27-29.07.2012r. w Gminie Gogolin. W trakcie tego spotkania myśliwi z Republiki Czeskiej wzięli udział w jubileuszu 65-lecia koła łowieckiego Ostoja, w czasie którego odbyła się również konferencja edukacyjna na temat współpracy myśliwych i gospodarki leśnej w poszczególnych państwach. W czasie Dni Gogolina na stadionie miejskim w Gogolinie odbyły się: pokaz sokolnictwa, prezentacja psów myśliwskich i występ sygnalistów. Ponadto uczestnicy święta myśliwskiego mogli skosztować potraw z dziczyzny, przygotowanych w ramach konkursu „Myśliwskie smaki pogranicza”. Ponadto zorganizowano wystawę trofeów myśliwskich, oraz konkursy dla dzieci, w których najmłodsi mogli się wykazać swoja wiedzą o lesie.

Całkowita wnioskowana wartość projektu 7.462,00 EURO

Dofinasowanie z EFRR 6.342,70 EURO (85%)

Dofinasowanie z budżetu państwa 746,20 EURO (10%)

Euroregion baner.jpeg