Rusza projektowanie wiaduktu w Gogolinie

Rusza projektowanie wiaduktu w Gogolinie! Umowę w tej sprawie podpisano dzisiaj (13 sierpnia) w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Dokument sygnowali Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Jarosław Wielopolski - Prezes Zarządu Multiconsult Polska Sp. z o.o., firmy która wygrała przetarg na realizację tego zadania.

Wieloletnie starania Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali i jego współpracowników w dążeniu do rozwiązania problemu bezpiecznego przemieszczania się przez przecinającą na dwie części Gogolin linię kolejową przynoszą wymierne efekty.

–Cieszę się, że zarówno władze PKP PLK SA., jak też władze województwa opolskiego dostrzegły potrzebę budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tę bardzo uczęszczaną, międzynarodową linię kolejową. Doskonale wiemy, że często zamykany przejazd powoduje w naszym mieście ogromne zatory a stale zwiększające się natężenia ruchu kolejowego na tej linii, to zjawisko jeszcze potęguje. Wielokrotnie podkreślałem znaczenie przebiegającej przez Gogolin drogi wojewódzkiej, w przypadku zdarzenia drogowego na autostradzie A4. Naszą argumentację w pełni popiera odpowiadający za bezpieczeństwo w regionie Wojewoda opolski Adrian Czubak. Nie stworzylibyśmy także funkcjonalnego Centrum Przesiadkowego w Gogolinie bez konkretyzującej się wizji budowy wiaduktu – mówił witając zaproszonych gości Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

A na uroczyste podpisanie umowy do Gogolina przyjechali m.in. Członek Zarządu Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO Remigiusz Widera oraz Dyrektor PKP PLK S.A. ZLK w Opolu Tomasz Graczykowski. Byli obecni także przedstawiciele lokalnych samorządów: Starosta Krapkowicki Maciej Sonik i Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin” wynosi 993 225,00 zł brutto i ponosi go w całości Gmina Gogolin.

W zakres planowanych prac projektowych wchodzą:

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 409 o długości ok. 1,1 km, która wykonana będzie w klasie technicznej drogi G o dopuszczalnej nośności nawierzchni 115 kN/oś;

- budowa dwóch obiektów mostowych: wiaduktu nad linią kolejową PKP nr 136 i bocznicą kolejową oraz drugiego wiaduktu nad ulicą Konopnickiej, obydwa o klasie nośności A;

- przebudowa i budowa odcinków ścieżek rowerowych i chodników z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- likwidacja istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej

Ponadto w zakresie inwestycji wchodzić będą przebudowa i budowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowa i budowa przepustów i zjazdów (zarówno publicznych, jak i indywidualnych), kompleksowa budowa odwodnienie drogi, przebudowa urządzeń technicznych nie związanych z gospodarką drogową, jak sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, urządzenie zieleni w pasie drogowym, oświetlenie drogowe i budowa elementów bezpieczeństwa ruchu. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej został ustalony na koniec listopada 2019 roku. Wtedy znana będzie także kosztorysowa wartość tego niezwykle ważnego zadania inwestycyjnego.

podpisanie _umowy_03.jpeg