Norbert Urbaniec zasłużonym dla miasta Gogolina

W czwartek (9 sierpnia) w gogolińskim magistracie odbyła się skromna, lecz bardzo podniosła uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” wieloletniemu radnemu i pierwszemu burmistrzowi Gogolina po transformacji ustrojowej w 1990 roku Norbertowi Urbańcowi.

Odznaczenie panu Norbertowi Urbańcowi przyznała Rada Miejska w Gogolinie, na wniosek obecnego Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali podczas jubileuszowej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła 26 stycznia 2018 roku. Z uwagi na to, iż Odznaczony z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości, wręczenie nastąpiło właśnie w miniony czwartek 9 sierpnia. To prestiżowe odznaczenie, jakim jest Medal św. Urbana to forma podziękowania za niekwestionowane zasługi dla miasta i gminy Gogolin: budowanie mocnych fundamentów demokratycznych struktur samorządowych naszej „Małej Ojczyzny, wdrażanie pierwszych inwestycji i nowoczesnych rozwiązań, pielęgnowanie tradycji kulturowych, inicjowanie kontaktów partnerskich oraz promowanie sportu w niełatwych czasach przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce.

W uroczystym przekazaniu Norbertowi Urbańcowi Odznaki Honorowej uczestniczyli Zasłużeni dla miasta Gogolina oraz Jego współpracownicy – pani Maria Urbaniec – małżonka Norberta Urbańca, pan Eryk Boronczyk oraz Herbert Grzesica, a ponadto ówczesny zastępca burmistrza Julian Kuklewski oraz sekretarz gminy Teresa Pawliszyn, jak również obecny włodarz miasta Joachim Wojtala, przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok i sekretarz gminy Bogusław Leśkiewicz.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się wpisem pana Norberta Urbańca do Złotej Księgi Miasta Gogolina, zapoczątkowanej w roku jubileuszu 50 – lecia otrzymania przez Gogolin praw miejskich. W związku 80. rocznicą urodzin, którą Norbert Urbaniec będzie świętował 18 sierpnia, najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za współpracę wraz ze skromnym upominkiem przekazali na Jego ręce przedstawiciele samorządu gminy Gogolin. Spotkanie było również okazją do wspomnień pierwszych lat demokratycznych przemian w mieście i gminie Gogolin oraz rozmów na temat perspektyw rozwoju na nadchodzące lata.