Park poetów w Gogolinie

Park przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie zmienił swoje oblicze! A wszystko za sprawą zakończonych właśnie prac, związanych z projektem pn. „Park poetów Adama Mickiewicza i Josefa von Eichendorffa dla zdrowia, duszy i ciała”.

Wnioskodawcą projektu o wartości 9 500 zł, zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gogolina na rok 2018, był Krystian Polanski – Przewodniczący Koła DFK Gogolin. Wniosek obejmował m.in. instalację dwóch ławek oraz trzech tablic informacyjnych w dwóch wersjach językowych; utworzono też „ścieżkę zmysłów”. Gmina Gogolin poszerzyła zakres zagospodarowania parku o dodatkowe elementy małej architektury i nasadzenia w kwocie 5 000 złotych.