Strażacy z Odrowąża świętowali jubileusz 70-lecia

Najmłodsza w całej gminie, ale za to jedna z najbardziej prężnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całym powiecie świętowała w minioną sobotę 4 sierpnia jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Świętowali także strażacy z pozostałych jednostek, bowiem jubileusz połączono z Gminnymi Obchodami Święta Strażaków.

Uroczyste obchody rozpoczęto mszą św. w intencji żyjących i zmarłych strażaków, którą odprawili wojewódzki kapelan strażaków ks. prof. Józef Urban oraz proboszcz parafii w Malni ks. dziekan Hubert Szklorz.

Część oficjalna jubileuszu, przy oprawie muzycznej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina miała miejsce pod remizą jednostki w Odrowążu. Były okolicznościowe medale i wyróżnienia dla zasłużonych działaczy, były też wyróżnienia dla wpierających jednostkę darczyńców i sponsorów. 

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Grzegorz Krasowski, Marcin Baron, Michał Rygoł, Andrzej Musioł oraz wspierający jednostkę Pan Krystian Linder.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhny i druhowie: Arkadiusz Asman, Ryszard Grela, Adrian Jaszkowic, Dawid Kołodziejczyk, Daniel Wittek, Bożena Schreiber, Dorota Kołdrzak, Waldemar Nowak, wspierający jednostkę Pan Kazimierz Gniot oraz Pan Grzegorz Kuliś, Ewelina Kasperek, Sandra Knieżyk, Sabina Rogosz.

Odznaką Strażak Wzorowy zostali wyróżnieni druhowie: Adam Cyganik, Damian Przywara, Piotr Sulik, Henryk Jaisczok, Roland Szulc, Marcin Wittur, Krzysztof Blacha, Adam Gaik, Dawid Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk, Paweł Kubiczek, Piotr Kubiczek i Paweł Szulc.

Przyznane medale i wyróżnienia wręczali strażakom Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu dh Joachim Wojtala, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Krapkowicach dh. Andrzej Kasiura oraz Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach kpt. Leszek Stanioch. Obecni na uroczystości byli także od wielu lat współpracujący ze strażakami z Odrowąża przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP, policji oraz wojska.

W dowód wdzięczności za aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności a także na pamiątkę jubileuszu 70-lecia jednostki OSP Odrowąż, burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z Zastępcą Krzysztofem Długoszem i sekretarzem gminy Bogusławem Leśkiewiczem przekazali prezesowi Pawłowi Schreiberowi i naczelnikowi Michałowi Rygołowi pamiątkowe kamienne grawertony z życzeniami dalszego, prężnego rozwoju oraz bezpiecznej, codziennej służby z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Z kolei Sołtysi miejscowości, na terytorium których działają strażacy-jubilaci, a mianowicie Sołtys Odrowąża Rudolf Bekiesz, Sołtys Malni Barbara Herok oraz Sołtys Choruli Irena Kubiczek przekazali ochotnikom nowoczesną kamerę termowizyjną.

Zarząd OSP Odrowąż specjalnymi podziękowaniami nagrodził sponsorów, darczyńców i przyjaciół jednostki. Otrzymali je Kpt. Leszek Stanioch - Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach, Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina, Krystian Linder, Kazimierz Gniot, Rudolf Bekiesz, Barbara Herok, Irena Kubiczek, Zenon Kabus, Grzegorz i Tomasz Kuliśowie, Grzegorz Kasiura, Krzysztof Schynol, Roman Janiszewski, Alfred Klinke, Bożena Schreiber i Ewelina Kasperek. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się biesiada strażacka pod namiotem, gdzie ze specjalnym programem artystycznym wystąpił duet „Baba z Chopym”, a sobotnie świętowanie zakończyła zabawa taneczna.

W niedzielne popołudnie mieszkańcy Odrowąża bardzo licznie wzięli udział w Festynie Wiejskim zorganizowanym przez Sołtysa z Radą Sołecką oraz Stowarzyszenie Wsi Odrowąż wraz z miejscowym kołem DFK.

***

W trakcie obchodów jubileuszu 70 – lecia OSP Odrowąż Burmistrz Joachim Wojtala przekazał uroczyście strażakom z wszystkich jednostek gminy Gogolin wyposażenie i sprzęt do działań ratowniczych współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach podpisanej umowy na podstawie wniosku Burmistrza otrzymano 99% dofinansowania na kwotę 44 853,93 zł. Pozostały 1 % został pokryte zostało z budżetu Gminy Gogolin tj. kwota 453,07 zł.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PRZEKAZANIA SPRZĘTU DLA JEDNOSTEK OSP

MS_FS_2018.jpeg

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ Z JUBILEUSZU OSP ODROWĄŻ