Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim niebawem w nowej odsłonie

Promocja projektu_UE.jpeg

 

"Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”

 

Dziś 1 sierpnia Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z Skarbnik Gminy Renatą Hasse podpisali umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim - wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 76 052,00 zł, co stanowi 63,63% sumy kosztów kwalifikowanych całej operacji. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 146 982,18 zł brutto.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego Krainy św. Anny, tworząc warunki i możliwości zachowania dziedzictwa kulturowego regionu poprzez modernizację Izby Tradycji w miejscowości Kamień Śląski.                           

W ramach projektu zaplanowano modernizację budynku Izby Tradycji – obiektu o bogatej historii, który w przeszłości wykorzystywany był jako kuźnia, siedziba straży pożarnej, a nawet wiejskie wodociągi. Poszerzając w ten sposób dotychczasowy obszar wystawienniczy dla gromadzonych przez społeczność lokalną eksponatów i tworząc dodatkowe miejsce spotkań w celu kultywowania tradycji. Budynek ten będzie stanowić miejsce Izby Tradycji, które stanowi o tożsamości i dokumentuje historię miejscowości.

Izba Tradycji została oddana w użytkowanie w 2009. Jest to budynek parterowy, murowany i przykryty dwuspadowym dachem. Budynek ozdobiony jest kwiatową ornamentyką śląską. Obecnie wewnątrz gromadzone są przedmioty używane w gospodarstwach domowych i rolnych, jakimi posługiwali się w przeszłości mieszkańcy w życiu codziennym, oraz dokumenty, zdjęcia, obrazy itp.

Izba tradycji w Kamieniu Śl..jpeg