Gogolin szykuje się na kolejnych inwestorów

Zapełniony w znacznej części nowymi inwestycjami obszar objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej w obrębie ulicy Kamiennej i ulicy Hengsta w Gogolinie, a także nowe, rządowe uregulowania prawne odnośnie stref ekonomicznych powodują, że samorząd Gogolina nie ustaje w przygotowywaniu dodatkowych terenów, dla kolejnych inwestorów.

Niedawno zakończył się pierwszy etap VIII edycji prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu dla gmin i powiatów „Grunt na Medal 2018”, promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Atrakcyjne tereny inwestycyjne położone na terenie Gminy Gogolin, jako jedyne z obszaru całego powiatu krapkowickiego zostały zakwalifikowane do II etapu tego konkursu. Kilkanaście dni temu komisja złożona z przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Urzędu Marszałkowskiego oraz Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora zakończyła wizytowanie 8 zgłoszonych terenów na obszarze 6 gmin, z tego 2 na terenie Gminy Gogolin. 

„Udział w tym prestiżowym konkursie, to dla nas jeden z elementów zaplanowanej przed laty strategii promocji gospodarczej Gogolina i jeden z elementów systematycznie realizowanej Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020” – mówi Joachim Wojtala, burmistrz Gogolina - Jesteśmy świadomi, że uczestnicy konkursu otrzymują niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych. Wielokrotnie sami przekonaliśmy się, że wyróżnione działki są rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym - dodaje burmistrz Wojtala.

Gogolin szykuje się na kolejnych inwestorów 2.jpeg

Samorząd gminy Gogolin z powodzeniem już po raz kolejny bierze udział w certyfikacji swoich terenów. I są tego bardzo wymierne efekty. Po raz pierwszy do konkursu gmina przystąpiła w roku 2007. Wtedy to zgłoszony teren 12 hektarów, położony w obrębie ulicy Kamiennej i Fabrycznej zdobył tytuł Laureata z terenu Województwa Opolskiego. Po raz kolejny w roku 2008 certyfikacji poddano kompleks terenów na tzw. Dziołach, który ostatecznie uzyskał również tytuł Laureata. W siódmej edycji konkursu, w roku 2016 do konkursu przystąpiło 8 gmin z terenu województwa opolskiego, ostatecznie teren wskazany przez Gminę Gogolin zajął miejsce drugie.

W tegorocznej edycji wzięło udział 81 gmin, które w sumie nadesłały 103 oferty. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 65 działek, wytypowanych przez Centra Obsługi Inwestora - Partnerów PAIH. Jak się okazuje najwięcej ofert zgłoszono z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Według przekazanych danych najbardziej aktywne (mierzone liczbą gmin, które przystąpiły do konkursu) okazały się gminy z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego.