Dyplom dla Gminy Gogolin

W związku z otrzymaniem przez Gminę Gogolin nagrody „Eko – Janosik”, którą 5 czerwca odebrał w Zakopanem Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, przedstawiciele Parlamentu RP zaprosili reprezentanta gogolińskiego samorządu na uroczystość wręczenia dyplomów gratulacyjnych (27.07).

W uroczystości, na którą zaproszono wszystkich laureatów tegorocznej edycji Krajowego Konkursu Ekologicznego, udział wziął Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz. Podziękowanie za działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego przekazali Minister Innowacji i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Marszałek Senior Kornel Morawiecki.

W uroczystości uczestniczyli także Posłowie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Jan Duda i Krzysztof Maciejewski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Bogusław Piątek, Wiceminister Rolnictwa Rafał Romanowski, Wiceminister z Kancelarii Prezydenta RP Paweł Sałek oraz Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Andrzej Pająk.

 

Dyplom.jpeg

Fot. Tomasz Szabrański