Są wyniki ekspertyzy gogolińskiego dębu

Znamy już wyniki badań dendrologicznych dębu szypułkowego, zleconych przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę. Są one jednoznaczne – stan witalny drzewa jest niski, jednak spełnia minimalne wymogi bezpieczeństwa. Dlatego Gmina Gogolin dołoży wszelkich starań, aby poprawić niską kondycję zdrowotną dębu i zachować ten cenny obiekt przyrodniczy.     

Badania drzewa obejmowały prześwietlenie dębu tomografem sonicznym, próbę obciążeniową oraz odkrywkę systemu korzeniowego. Przeprowadzili je pod koniec czerwca profesor Marek Siewniak –  związany z SGGW w Warszawie oraz Politechniką Krakowską oraz ekspert sądowy Stanisław Styczyński – wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew.

Jak wynika z przedstawionej Gminie Gogolin ekspertyzy, stan witalny drzewa jest niski, co potwierdza jego ażurowa korona i rzadkie listowie. System korzeniowy drzewa został poważnie uszkodzony podczas budowy schronu przeciwlotniczego, a drzewo odbudowało wtórny, płytki system korzeniowy nad schronem. System korzeniowy zapewnia co prawda wymaganą stabilność w gruncie, jednak jest ona na granicznym wymaganym poziomie. Stan drewna wszystkich pięciu pni jest dobry. Stan zdrowotny całego drzewa jest średni i słaby z wyraźną tendencją do jego obniżania. Procesy obumierania korony są wyraźne.

Zdaniem specjalistów badających drzewo, „Karlik” spełnia minimalne wymogi bezpieczeństwa pnia na złamanie oraz stabilności w gruncie, jednak nie posiada w tym zakresie żadnej rezerwy. Koronę drzewa należy zabezpieczyć poprzez podwiązanie pni linami arborystycznymi oraz cięcia pielęgnacyjne korony od strony ul. Krapkowickiej, biblioteki oraz linii kolejowej. Warunki glebowe należy natomiast poprawić poprzez wykonanie studni napowietrzających. 

Gmina Gogolin przedstawi teraz wyniki badań spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, która zadecyduje o dalszych losach drzewa. Spółka kolejowa zobowiązała się już, iż po otrzymaniu ekspertyzy, wykona ponowną ocenę ryzyka zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu na linii kolejowej. Jeśli wyniki tej oceny okażą się pozytywne, Gmina Gogolin złoży wniosek o odstępstwo od przepisów kolejowych, który pozwoli na zachowanie drzewa. Podejmie się również wykonania zabezpieczenia korony drzewa oraz poprawienia jego warunków siedliskowych poprzez napowietrzanie gleby.

Szacunkowy koszt wykonania specjalistycznego zabezpieczenia poprzez wzmocnienie konstrukcji drzewa z systemem wiązań, z gwarancją na co najmniej 12 lat, może wynieść około 20 000 złotych.

Wyniki ekspertyzy zostaną również przekazane lokalnym miłośnikom przyrody, którzy zostali przez burmistrza zaproszeni do uczestnictwa w badaniach – Łukaszowi Berlikowi z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz Rafałowi Świeradowi.

 

spotkanie _ekspertyza.jpeg