Spotkajmy się w centrum – stworzenie miejsca rekreacji i integracji w miejscowości Górażdże

Promocja projektu_UE.jpeg

 

 Spotkajmy się w centrum –

stworzenie miejsca rekreacji i integracji w miejscowości Górażdże

Górażdżański „trójkąt” oddany do użytku!

 

Zakończyły się roboty budowlane i nasadzenia na Placu Spotkań Wiejskich w Górażdżach, który zmienił swoje oblicze w ramach projektu „Spotkajmy się w centrum – stworzenie miejsca rekreacji i integracji w miejscowości Górażdże”.

Nowopowstały plac, wyposażony w elementy małej architektury (ławki parkowe, stoły i kosze), przebudowane skrzyżowanie i nowe miejsca postojowe - stanowią atrakcyjne, ogólnodostępne, a tym samym przyjazne miejsce spotkań, a także umożliwiają dodatkową alternatywę na organizację imprez i wydarzeń kulturalno – sportowych.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW na lata 2014-2020 w kwocie ponad 88,5 tys. zł, a całkowita wartość tego zadania wyniosła nieco ponad 256 tys. zł.

trójkąt.jpeg

Środki unijne na realizację tego projektu pozyskał Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

CEL: Rozwój atrakcyjności obszaru wiejskiego Krainy św. Anny, poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca małej infrastruktury rekreacyjnej -  Centrum Spotkań w miejscowości Górażdże.

Dzięki inwestycji mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnego i przyjaznego środowisku terenu rekreacyjnego w centrum wsi. Na działce pomiędzy ul. Główną, Dworcową i wewnętrzną drogą biegnącą wzdłuż budynków samorząd gminy zastosował po raz pierwszy TioCem, czyli „cement przyjazny dla środowiska”, m.in. aktywnie usuwający tlenki azotu z zanieczyszczonego powietrza. Dodatkowo, na górażdżańskim placu zasadzone zostały drzewa odmiany Oxytree, które podczas szybkiego wzrostu pobierają dużą ilość ditlenku węgla, spełniając rolę biologicznego filtra powietrza.

Zastosowanie obu rozwiązań pomoże w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego m.in. przez natężony ruch samochodowy na pobliskich drogach.

Dodatkowo w działania zaangażowali się też mieszkańcy i lokalne organizacje:

► OSP Górażdże zadeklarowała dbanie o czystość i porządek, m. in. poprzez coroczne wiosenne mycie utwardzonego placu z kostki betonowej, mycie stołu i ławek, a także utrzymanie terenów zielonych.

► W związku z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań szkoła i przedszkole zadeklarowały przeprowadzenie prelekcji na temat ochrony środowiska.

► Deklarację współpracy podpisało też Stowarzyszenie „Skalna wieś” w Górażdżach.