Spółka Górażdże Cement S.A. – nasz dobry sąsiad

„Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Górażdże” była przewodnim tematem kolejnego trzeciego już spotkania z cyklu „Złote Wykłady”, który odbył się 5 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury. Wykład był wspaniałą okazją do zapoznania się z możliwościami i potencjałem międzynarodowego koncernu Heidelberg Cement dla rozwoju lokalnej społeczności. Prezentacja Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Górażdże Cement S.A. Ernest Jelito przyniosła potężną dawkę konkretnej i fachowej wiedzy oraz mnóstwo pozytywnej energii.

Międzynarodowy koncern w 60 krajach na pięciu kontynentach zatrudnia 60 000 ludzi. Natomiast w Polsce dla spółki Górażdże Cement S.A. pracuje 1250 pracowników w 2 zakładach produkcyjnych, 3 kopalniach wapienia oraz 17-stu kopalniach odkrywkowych. Każdego roku przeznacza niebagatelną kwotę 1mln złotych na cele społeczne oraz 100 mln zł na inwestycje. Do głównych potencjałów jakimi spółka gotowa jest podzielić się z lokalną społecznością należą: najnowocześniejsze urządzenia i  zaawansowane procesy technologiczne, wysoki poziom automatyzacji procesów produkcyjnych  z rozpoczętym systemem inteligentnej automatyki, wprowadzone nowoczesne systemy zarządzania, oraz wysoko wykwalifikowani eksperci. Obecnie w Choruli trwa budowa innowacyjnego laboratorium „Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów”. Szeroka otwartość koncernu na współpracę z uczniami szkół średnich oraz studentami uczelni wyższych, stwarza wyjątkowe warunki rozwoju na wielu szczeblach międzynarodowej kariery zawodowej  i naukowej. Każdego roku spółka  przeznacza 1 mln zł na szkolenia pracowników i podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych.

Ogromny nacisk kładziony jest na zmniejszanie oddziaływania na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 (1 360 tys. ton w latach 2014-2015), odzysk energetyczny spalania zużytych opon ( 51 tys. ton w latach 2016-2017) brak jakichkolwiek kar środowiskowych oraz ciągłe inwestowanie w jej ochronę (22 mln zł w przeciągu ostatnich 10 lat). „Bycie dobrym sąsiadem” to kolejny element strategii rozwoju. Przejawia się za pośrednictwem Fundacji Górażdże Aktywni w Regionie, która w latach 2016-2017 przekazała na cele lokalne 1 mln złotych, wsparła 90 projektów  rozwojowych, a w ramach Wolontariatu Pracowniczego wypracowała 1300 godzin. Ważnym aspektem strategii jest osiągnięcie doskonałości w zakresie BHP poprzez zmniejszenie do zera liczby wypadków przy pracy i budowanie coraz wyższej kultury bezpieczeństwa. Dla międzynarodowego koncernu gospodarka o obiegu zamkniętym jest kluczowym zagadnieniem w walce z wyzwaniami współczesnego świata. Objawia się troską o zagospodarowanie odpadów komunalnych i poprodukcyjnych, a także wspomnianym  zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.

Prezes Ernest Jelito wielokrotnie podkreślił wartość szacunku do drugiego człowieka oraz ważność wspólnego działania ponad podziałami: Jeżeli ludzie potrafią się skupić wokół wspólnego celu jakim jest praca i jeżeli z tej pracy są zadowoleni, to nie liczy się paszport, kolor skóry czy wyznawana religia, tylko ważne jest to jakim jest człowiekiem, jak się odnosi do innych i jak z innymi współpracuje”. Na zakończenie Burmistrz Joachim Wojtala serdecznie podziękował Dyrektorowi Generalnemu za wspaniałą prelekcję, w trakcie której zebrani mogli poznać jak bardzo nowoczesny zakład mieści się w naszym sąsiedztwie oraz jak wiele mu zawdzięczamy: „Górażdże to firma z twarzą ludzką i nigdy do ludzi nie odwraca się plecami. Dzięki Wam nasza lokalna społeczność  coraz bardziej ze sobą współpracuje, a my jako gmina pięknie się rozwijamy”.