Strażacy doskonalili umiejętności ratownicze

W sobotę 30 czerwca 2018 na terenie miejscowości Kamionek zostało przeprowadzone ćwiczenie jednostek OSP gminy Gogolin. W ćwiczeniu brały udział zastępy ze wszystkich gminnych jednostek OSP oraz jeden zastęp PSP.

Celem ćwiczenia było w pierwszym etapie doskonalenie umiejętności strażaków w dostarczaniu wody do źródła pożaru poprzez jej przetłaczanie i przepompowywanie. W drugim etapie ćwiczyli praktyczne przeprowadzenie ewakuacji pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości w Kamionku, w sytuacji zagrożenia pożarowego budynku.

Ćwiczeniem kierował komendant gminny OSP dh Jan Pałasz, który o godz. 10.00 złożył meldunek Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali o gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia. Pierwszy etap ćwiczenia był realizowany w rejonie zbiornika wodnego w Kamionku, który jest jednocześnie zbiornikiem przeciwpożarowym. Natomiast etap drugi przeprowadzono w budynku DSS Kamionek, gdzie strażacy między innymi ewakuowali mieszkańców. Strażacy ochotnicy potwierdzili wysoki stopień wyszkolenia oraz umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczych.