Rozpoczęli badania gogolińskiego dębu

Gmina Gogolin dalej prowadzi konsekwentne działania, których celem jest zachowanie dębu „Karlik”.

Z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, realizowana jest już umowa na przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej, określającej stan zdrowotny dębu szypułkowego w Gogolinie. W poniedziałek (25.06) po południu specjalista dendrolog prof. Marek Siewniak rozpoczął wstępne oględziny i badania drzewa. We wtorek (26.06) do zespołu dołączyli kolejni eksperci z zakresu dendrologii i ochrony przyrody – biegli sądowi – Aleksander Gruszczyński oraz Stanisław Styczyński. Kompleksowe badania polegają na m.in. na specjalistycznym badaniu tomografem sonicznym pozwalającym na ocenę poziomu rozkładu wewnątrz pnia, wykonaniu próby obciążeniowej pozwalającej na ocenę stabilności drzewa w gruncie, sprawdzeniu stanu korzeni poprzez odsłonięcie miejscowe gruntu oraz inspekcji wizualnej korony.