Starania o środki na termomodernizację

We wtorek (26.06) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, w którym z ramienia gminy Gogolin uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Dyrektor Biura Aglomeracji, Piotr Dancewicz w trakcie zgromadzenia poinformował, iż wszystkie złożone wnioski, dotyczące termomodernizacji pomyślnie przeszły ocenę formalną. W grupie 13 wniosków, które dostały się do kolejnego etapu, znalazł się także projekt dotyczący termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Projekt złożony przez Gminę Gogolin, którego przedmiotem kompleksowa modernizacja budynku w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej, opiewa na kwotę prawie 900 tys zł i przeznaczony jest do realizacji w roku 2019.

Planowana zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian, stropów, modernizację instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej, wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE), montaż pompy ciepła na potrzeby dogrzewania wody użytkowej, jak również kompleksową wymianę oświetlenia oraz wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią w budynku, w zakresie oświetlenia.

Zarząd Aglomeracji Opolskiej, oprócz realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych, prowadzi także trzy duże projekty własne, na które pozyskuje środki z Urzędu Marszałkowskiego WO oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Jednym z ważniejszych, jest projekt dotyczący kampanii selektywnego zbierania odpadów o wartości ok. 1 mln złotych. Będzie on realizowany we wszystkich gminach, należących do Aglomeracji Opolskiej, czyli również na terenie gminy Gogolin.

AO.jpeg