Zakończyli rok szkolny

Uczniowie zakończyli rok szkolny i rozpoczęli upragnione wakacje! W piątek 22 czerwca, dzieci i młodzież pożegnali szkolne mury, kolegów i nauczycieli na długie dwa miesiące beztroski.

Zanim jednak młodzież udała się na zasłużony wypoczynek, dyrektorzy i nauczyciele rozdali świadectwa, a przedstawiciele samorządu gminy Gogolin przekazali na ręce najlepszych uczniów nagrody i podziękowania za wzorowe zachowanie i wysokie średnie ocen. Nagrodę Burmistrza Gogolina otrzymała Róża Deć – uczennica PSP nr 2 w Gogolinie za średnią ocen 5,6; Piotr Motza z PSP nr 3, który w minionym roku szkolnym uzyskał średnią 5,69; Oliwia Gajowy z PSP w Malni, która zakończyła rok ze średnią 5,92; a także uczniowie PSP w Kamieniu Śląskim: Szymon Gołaś i Patrycja Lysek (średnia 5,69). Nagroda Burmistrza Gogolina trafiła także do 6 uczniów Publicznego Gimnazjum w Gogolinie: Darii Ciesiołkiewicz (średnia ocen 5,68 oraz najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej – 93% ), Adama Mnicha (najlepszy wynik z całości egzaminu gimnazjalnego – 93% oraz z części matematyczno – przyrodniczej – 93%), Pauliny Danielewskiej (najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej – 93%), Klaudii Seget oraz Julii Wnękowicz (najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego w części językowej – język niemiecki – 100%) oraz  Joanny Sikorskiej (najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego w części językowej – język angielski – 98% z podstawy, 100% z rozszerzenia).