Uczcili 100. rocznicę urodzin Johanna Krolla

Dzisiaj (25.06) swoje setne urodziny obchodziłby Johann Kroll, Zasłużony dla Miasta Gogolina, założyciel i pierwszy Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Z tej to okazji Burmistrz Joachim Wojtala wraz z przedstawicielami samorządu gminy uczcili tę wyjątkową w historii Gogolina postać i na Jego grobie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Rocznica setnych urodzin, to znakomita okazja do przybliżenia i wspomnienia wieloletniej działalności Johanna Krolla, która w Gminie Gogolin zawsze była właściwie doceniana i niewątpliwie w sposób godny akcentowana.

W 2003 r., na wniosek Burmistrza Joachima Wojtali, Johann Kroll został odznaczony najwyższym samorządowym odznaczeniem - Honorową Odznaką Zasłużony dla Miasta Gogolina, a portret J. Krolla znalazł się w galerii zasłużonych w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Z kolei 23 maja 2010 r., z okazji 20. rocznicy powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, z inicjatywy Zarządu TSKN, we współpracy z Burmistrzem Gogolina na ścianie budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie została umieszczona tablica pamiątkowa „…ku pamięci Johanna Krolla…”, upamiętniająca tę zasłużoną dla Opolszczyzny postać.

Informacje o wydarzeniach dotyczących działalności Johanna Krolla oraz artykuł na temat historii powstania TSKN, gdzie również została wyeksponowana Jego sylwetka, znalazły się w kolejnych wydaniach „Kalejdoskopu samorządowego”, ogólnodostępnej publikacji wydawanej corocznie przez Urząd Miejski w Gogolinie, która dociera do niezwykle szerokiego kręgu odbiorców. Powyższe informacje znalazły się również na stronie internetowej Gminy Gogolin.

Z okazji 25 rocznicy powstania TSKN na Śląsku Opolskim, we współpracy z członkami Koła DFK Gogolin przygotowany został obszerny materiał źródłowy, ilustrujący m.in. pierwsze lata działalności TSKN, organizacji założonej i działającej w Gogolinie. Materiał ten ukazał się w wydaniu gogolińskiego Kalejdoskopu Samorządowego za rok 2016.

Dla upamiętnienia w Gogolinie tej ważnej dla lokalnej społeczności osoby, wsłuchując się w głos środowiska Mniejszości Niemieckiej, Rada Miejska 24 sierpnia 2017 na wniosek Burmistrza Gogolina podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w rozwojowej części miasta imienia Johanna Krolla. Z kolei w najbliższą sobotę 30 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie zaplanowano debatę „Dziedzictwo Założycieli TSKN na Śląsku Opolskim“.

***  

Johann Kroll urodził się w 1918r. w Rozkochowie, niedaleko Głogówka. W 1948 roku ożenił się i osiadł na ponad 30 hektarowym gospodarstwie rolnym w Obrowcu. W 1975 roku założył Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Obrowcu, która przez wiele lat była uważana nie tylko za wzorcową w województwie, ale też za jedną z najlepszych w kraju. Johann Kroll był osobą bardzo związaną z lokalną społecznością. Starał się artykułować i realizować jej wolę i potrzeby. Nie bał się podejmować trudnych decyzji. Johann Kroll był działaczem mniejszości niemieckiej, ale działał na rzecz integracji różnych środowisk na terenie wielokulturowego Śląska Opolskiego. Był człowiekiem prostym, ale miał dar zjednywania ludzi. Potrafił namawiać ludzi do współpracy na rzecz swojego małego środowiska. Mimo, iż do założycieli TSKN-u należała większa grupa osób, to w powszechnej świadomości mieszkańców Śląska Opolskiego właśnie Johann Kroll funkcjonuje jako założyciel mniejszości niemieckiej i jako jej odwieczny symbol. Za zasługi na polu zawodowym, kulturalnym i społecznym Johann Kroll otrzymał liczne odznaczenia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Zasługi ze Wstęgą - jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych Niemiec. Zmarł 16 marca 2000 roku w wieku 82 lat.

100 lat Krolla.jpeg