O bezpieczeństwie pożarowym

Jak zapewnić najwyższy stopień gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ich pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w naszej gminie, o tym rozmawiali dzisiaj (21.06) Burmistrz Joachim Wojtala i Komendant Powiatowy PSP kpt. Leszek Stanioch.

W trakcie spotkanie omówiono także najbliższe perspektywy dotyczące możliwości pozyskania środków na zakupy sprzętu i remontów w ramach dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji celowej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu udział wzięli także zastępca komendanta mł. bryg. Marek Kocielski oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania kryzysowego Bogusław Leśkiewicz oraz naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski.

Po zakończeniu spotkania rozpoczęły się planowane wizytacje w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Głównym celem wizyt komendanta powiatowego było zapoznanie się z potencjałem sprzętowym wykorzystywanym podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz warunkami lokalowymi, jakimi jednostki obecnie dysponują.

PSP.jpeg