Mapa obiektów cennych przyrodniczo

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie w zakładce „Mapa interaktywna” pojawiło się ponad 60 nowych punktów (drzew, grup drzew) oznaczonych jako „Obiekty cenne przyrodniczo”.

Punkty naniesione zostały zgodnie z opracowaniem przygotowanym w 2017 r. przez Pracownię analiz przestrzennych i środowiskowych EkoLogika pt. „Inwentaryzacja i wskazanie obiektów przyrodniczo cennych na terenie Gminy Gogolin”. Pomysłodawcami przygotowania takiego opracowania byli lokalni miłośnicy ochrony przyrody, którzy w 2016 r. zgłosili zadanie „Inwentaryzacja pomnikowych okazów drzew na terenie gminy” do Budżetu Obywatelskiego miasta Gogolin na 2017 r.

Celem opracowania było wskazanie drzew cennych przyrodniczo pod względem wartości historycznych, środowiskowych, krajobrazowych i przyrodniczych. Prace rozpoczęto od zebrania informacji na temat możliwych lokalizacji obiektów o cennych walorach. Rozpoznania takiego dokonano w oparciu o informacje mieszkańców gminy, pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz lokalnych miłośników ochrony przyrody. Ponadto wykorzystano materiały i publikacje naukowe będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Gogolinie na temat wartości przyrodniczych Gminy Gogolin. W ramach prac kameralnych zdefiniowano czym jest obiekt przyrodniczy cenny oraz wskazano podstawowe kryteria jego wyznaczania w terenie. Przygotowano karty obiektu przyrodniczo cennego do wprowadzania danych w terenie.

Informacje dostępne na mapie interaktywnej Gminy Gogolin obejmują: nazwę, gatunek, położenie obiektu, szczegółowy opis lokalizacji oraz cechy charakterystyczne drzew, takie jak: wiek, obwód, wysokość, rozpiętość korony.

Szczegółowe informacje dotyczące opracowanego zestawienia obiektów cennych przyrodniczo, dostępne są w pokoju nr 31 Urzędu Miejskiego w Gogolinie (Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska).

obiekty cenne przyrodniczo.jpeg