Rządowe dofinansowanie do przebudowy ul. Sportowej

Wczoraj (12.06.2018r.) Wojewoda Opolski Adrian Czubak w trakcie specjalnej konferencji ogłosił Listę podstawową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Przebudowa ulicy Sportowej w Gogolinie (droga gminna nr 106138 O) znalazła się na opublikowanej liście zadań podstawowych z terenu województwa opolskiego wśród 11 wniosków (5 zadań powiatowych i 6 zadań gminnych). Ogółem w ramach ogłoszonego naboru do 15 kwietnia 2018 r. powiaty i gminy złożyły 63 wnioski na ogólną wartość dofinansowania ponad 90 mln zł.

Decyzja Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali o złożeniu wniosku na przebudowę właśnie tej ulicy okazała się więc słuszna. Przyznanie dofinansowania oznacza bowiem możliwość ubiegania się o zwrot do 60% poniesionych kosztów, związanych z realizacją tego zadania. Jeszcze podczas Sesji Rady Miejskiej (6.04) na wniosek burmistrza Rada Miejska w Gogolinie przyznała środki finansowe na przebudowę tej drogi, a kwota w wysokości 2 315 000 zł została zabezpieczona w całości w budżecie gminy Gogolin na 2018 rok.

Przebudowa ul. Sportowej znacznie poprawi dojazd do terenów przemysłowych, położonych na obszarze przynależącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do obiektów sportowych, w tym do kompleksu boisk oraz nowo powstałego klubu tenisowego. Zgodnie z projektem, inwestycja obejmie poszerzenie jezdni, korektę pochylenia drogi, budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Zadanie powiązane jest również z dotychczasowymi działaniami samorządu gminy, województwa i powiatu. Przebudowa ul. Sportowej to bowiem kolejny etap poprawy dostępności do kluczowych punktów na mapie gminy Gogolin, po budowie obwodnicy Karłubca i obwodnicy Malni oraz Choruli.

ul. Sportowa_Gogolin.jpeg