Wyniki konkursu plastycznego „Suseł spod Gogolina”

 

Laureaci konkursu w kategorii przedszkolaki:

1 miejsce:  Emilia Tarnawska, Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie;

2 miejsce: Natalia Skałecka, Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie;

3 miejsce: Gloria Bieniek, Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie;

3 miejsce: Szymon Zyzik, Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie;

 

Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych, klas 1-3:

1 miejsce:  Ewa Pałasz, Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim;

2 miejsce: Daria Jakucka, Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim;

3 miejsce: Anna Komandzik, Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim;

3 miejsce: Maja Galla, Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim;

 

Konkurs plastyczny zorganizowany został przez Urząd Miejski w Gogolinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra. Prace oceniane były przez Jury w skład którego wchodzili przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra oraz Urzędu Miejskiego w Gogolinie.  Ze względu duże zaangażowanie, sporą ilość pomysłów, kolorów i technik wykonania, jak również wiedzę i zainteresowanie tematem susła moręgowanego komisja, oprócz wyłonienia zwycięzców, jednogłośnie postanowiła wyróżnić wszystkie prace biorące udział w konkursie.

 

RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg

 

Impreza organizowana w ramach projektu Gminy Gogolin pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - "Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.