Będą certyfikować polskie wsie

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wspólnie z Markiem Chmielewskim – Wójtem Gminy Dzierżoniów, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, podpisali w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie z Wiceministrem Ryszardem Zarudzkim ważną dla PSORWu umowę na realizację operacji w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Operacja pt. „Pomysł na wieś – Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” realizowana będzie przez Stowarzyszenie PSORW z 3 dodatkowymi partnerami – gminami: Cekcyn, Dzierżoniów i Gogolin.  Kwota dofinansowania przyznanego na realizację operacji wynosi 60 257,07 zł. W ramach projektu odbędą się szkolenia obejmujące:  część wprowadzającą do strategii i do procedur Sieci Najciekawszych Wsi, kluczowego projektu PSORWu oraz część kreacyjną, poświęconą tworzeniu ofert w ramach SNW. Powstanie również Księga Standardów Marki SNW wraz z identyfikacją wizualną oraz opracowaniem Formularza Standardów Marki, a także folder promocyjno-informacyjny, opisujący 23 miejscowości objęte strategię SNW i serwis internetowy. Termin realizacji operacji wyznaczono do 31.10.2018 r.