W Gogolinie wspominali Jerzego Lipkę

To było szczególne spotkanie, pełne wspomnień i wzruszeń! W gronie przyjaciół, rodziny, współpracowników, twórców ludowych, odbyło się spotkanie promujące książkę opisujące życie i twórczość Jerzego Lipki – niezwykłego twórcy ludowego i animatora, który wzbogacił rodzimą skarbnicę kulturową i przyczynił się do pielęgnowania dawnych obrzędów i zwyczajów.

Książka pt. „Jerzy Lipka. Życie i twórczość” to biografia urodzonego się w 1937 r. w Obrowcu twórcy ludowego, folklorysty, gawędziarza, który zajmował się aż jedenastoma dyscyplinami artystycznymi. Publikacja została wydana w ramach projektu „Dziedzictwo Jerzego Lipki impulsem do kultywowania tradycji w domu”, przy wsparciu Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”.

Głównym punktem uroczystości były wspomnienia tego wielkiego człowieka, którego dokonania i zasługi sprawiły, że Gogolin można dziś nazwać stolicą śląskiego folkloru. Na temat jego działalności opowiedziała zebranym Regina Kalla – Szulc, która zdradziła zebranym również sporo anegdot z życia Jerzego Lipki.

Bardzo ważnym elementem w działalności Jerzego Lipki było nauczanie najmłodszego pokolenia oraz umacnianie w nim poczucia tożsamości regionalnej. W nawiązaniu do jego słów: „Kto skarbiec praojców kocha i szanuje, ten go wzbogaca i potomnym przekazuje”, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie zaprezentowały przedstawienie w śląskiej gwarze „Gogolińskie szkolniki – wesołe skuśniki”. Można było również wysłuchać monologów w tak umiłowanej przez Jerzego Lipkę –  gwarze śląskiej, tak zaprezentowanych przez Edeltraudę Krupop oraz Dorotę Matauszek. Ważną część spotkania stanowiły wzruszające i pełne emocji wspomnienia, które przedstawili prof. Teresa Smolińska, Jarosław Gałęza, Helga Bieniusa, Danuta Wieszala i Maria Kipka.

Nie bez powodu spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie – Jerzy Lipka patronuje bowiem temu miejscu już od 5 lat! Nie zabrakło więc życzeń i imponującego tortu, a także podsumowania dotychczasowej działalności, właśnie z okazji pięciolecia gogolińskiego centrum kultury.