Seniorzy ze Słowacji w Gogolinie

Na zaproszenie członków Akademii Trzeciego Wieku seniorzy z Kysuckiego Novego Mesta na Słowacji odwiedzili gminę Gogolin.  Spotkanie odbyło w ramach podjętej w ubiegłym roku współpracy.

Słowaccy seniorzy odwiedzili Gogolin po raz pierwszy. Czterdziestoosobowej grupie  towarzyszył dyrektor Domu Kultury Juraj Čierňava, pracownik Departamentu Edukacji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego dr Lenka Taranová oraz prezes stowarzyszenia seniorów Milan Bileš.  W Urzędzie Miejskim gości powitał burmistrz Joachim Wojtala oraz prezes ATW Henryka Sadowska i Jerzy Długosz. Burmistrz  zachęcając gości  do poznawania gminy podkreślił znaczenie lokalnego bogactwa kulturowego, wyraził również nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie sformalizowana, trwająca już wiele lat, współpraca partnerska z Kysuckem Novem Mestem. Podczas spotkania w urzędzie odbyła się również projekcja filmu promocyjnego o gminie. Kolejny punkt programu realizowano w Kamieniu Śl., gdzie na gości oczekiwał Zbigniew Kawa - sołtys i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego, który przedstawił walory miejscowości i najważniejsze zabytki. Seniorzy byli bardzo zainteresowani ofertą i funkcjonowaniem ośrodka hydroterapeutycznego Sebastianeum Silesiacum oraz miejscem urodzin św. Jacka. W porze obiadowej grupie towarzyszyła „Kapela Wędrowna” działająca pod kierunkiem Elżbiety Klimas. Występ kapeli zachęcił również do śpiewu panie zrzeszone w zespole „Kysucké Żubrienky”, który promuje muzykę regionu kysuckiego. W godzinach popołudniowych goście zwiedzili Gogolin, zapoznali się m. in. z historią przemysłu wapienniczego oraz infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, która jest do dyspozycji mieszkańców. Godziny wieczorne upłynęły w biesiadnej atmosferze, członkowie ATW przygotowali kolację i program w którym nie zabrakło  wspólnego śpiewu i muzykowania. Wizyta gości ze Słowacji została bowiem połączona z dorocznym spotkaniem z okazji „Pożegnania lata”.

***

Goście ze Słowacji przyjechali do Gogolina z rewizytą, członkowie ATW gościli w Kysuckem Novem Meście w lipcu br.