Weź udział w konkursie fotograficznym!

Ogłaszamy konkurs fotograficzny „Gogolińskie perełki”, czyli gmina Gogolin w obiektywie Mieszkańców i Przyjaciół.

Czekamy na Wasze ciekawe zdjęcia przedstawiające gminę Gogolin – miejsca i zabytki, wydarzenia społeczne w mieście i na wsi, gminne uroczystości, tradycje i obrzędy, walory przyrodnicze i pejzaże oraz migawki z życia codziennego.

Prace fotograficzne należy przekazać w wersji cyfrowej, w formacie JPG lub innym formacie plików graficznych, w wielkości umożliwiającej wydrukowanie zdjęć w formacie A2 (min. 300 DP, nie mniej niż 2 MB i nie więcej niż 10 MB). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 fotografii.

Zdjęcia należy wysłać mailowo na adres: kl@gogolin.pl lub dostarczyć do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 2 na parterze, dołączając Kartę zgłoszenia konkursowego wraz z oświadczeniem w terminie do 4 lipca 2018 r.

Regulamin konkursu fotograficznego oraz karta zgłoszenia dostępne są tutaj: PDFZarządzenie i regulamin.pdf