Ceny za ścieki poszły w dół

10% mniej za ścieki zapłacą mieszkańcy gminy Gogolin. Taryfy, przesłanie przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, zatwierdzone zostały już przez organ regulacyjny „Wody Polskie”.

Mieszkańcy gminy Gogolin, po wejściu w życie taryf, zapłacą za wodę o 2 grosze więcej niż dotychczas. W dół poszły za to stawki za odprowadzanie ścieków – o 69 groszy za metr sześcienny ścieków, co daje 10. procentową zniżkę. Obniżeniu uległ też kwartalny abonament za wodę, który zmniejszył się o 4,60 zł, co daje obniżkę o prawie 21%, natomiast abonament za odprowadzanie ścieków wzrósł nieznacznie o 2 grosze. Dopłaty gminy pozostają na tym samym poziomie – czyli do 1 m3 wody dopłata wynosi 0,13 zł, a do ścieków – 3,95 zł (do cen netto). Łącznie mieszkańcy zapłacą więc 10,15 zł brutto za 1m3 wody i ścieków. Nowe stawki dotyczą gospodarstw domowych z jednym wodomierzem głównym. Taryfy wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia, czyli z początkiem czerwca.

Nowością są też nowe grupy taryfowe. Dotychczas obowiązywały tylko dwie – dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Teraz będzie ich aż pięć – podzielone zostały ona na gospodarstwa domowe z wodomierzem głównym, z wodomierzem dodatkowym, z wodomierzem lokalowym w budynkach wielorodzinnych oraz na odbiorców innych o rocznym zapotrzebowaniu wody do 1200 m3/rok i powyżej 1200 m3/rok.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich grup taryfowych dostępne są na naszej stronie www.gogolin.pl. w zakładce Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Nowe stawki za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych z jednym wodomierzem głównym

stawki_05.2018.jpeg