Nowy Sołtys Górażdży

W związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego sołtysa Pana Andrzeja Bębena z pełnionej funkcji Sołtysa Wsi  Górażdże,  w dniu 17 września 2012 r. odbyło się zebranie wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa i Przewodniczącego Rady Sołeckiej.

W zebraniu uczestniczyło 56 osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze. Przewodniczącym zebrania została Pani Elżbieta Nowak.

W wyborach na sołtysa zgłoszono dwoje kandydatów, którzy otrzymali następującą ilość głosów:

  • Andrzej Doleżych (dotychczasowy członek Rady Sołeckiej)  - 30 głosów,
  •  Kornelia Sowada  - 26 głosów.

Sołtysem Wsi Górażdże został Pan Andrzej Doleżych.

W związku z wyborem dotychczasowego członka Rady Sołeckiej na sołtysa zaszła konieczność uzupełnienia składu Rady. W wyborach została zgłoszona jedna kandydatka - Pani Kornelia Sowada, która otrzymała 48 głosów „za”. Przewodniczącą Rady Sołeckiej została Pani Kornelia Sowada.

zebranie_Gorazdze_1.jpeg

zebranie_Gorazdze_2.jpeg

zebranie_Gorazdze_3.jpeg