Z wizytą w województwie kujawsko - pomorskim

Ksiądz arcybiskup Alfons Nossol, a także ksiądz profesor dr. hab. Zygfryd Glaeser i Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, na zaproszenie Marszałka Piotra Całbeckiego, gościli (13 – 14.05) w województwie kujawsko – pomorskim. Wizyta odbyła się w ramach konferencji, poświęconej patronowi tego województwa – Świętemu Janowi Pawłowi II oraz z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

W poniedziałek (14 maja) w Urzędzie Marszałkowskim, ksiądz arcybiskup Alfons Nossol wygłosił wykład „Świadkowie Jana Pawła II”, podczas którego opowiedział o osobistych relacjach z Janem Pawłem II, pierwszym spotkaniu z profesorem Karolem Wojtyłą podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czy wielokrotnych pielgrzymkach Papieża  do Ojczyzny, szczególnie o spotkaniu na Górze Świętej Anny. Spotkanie z księdzem arcybiskupem skierowane było głównie do kadry pedagogicznej i uczniów klas mundurowych dziewięciu szkół średnich.

W myśl zasług księdza arcybiskupa Alfonsa Nossola, który bez wątpienia przyczynił się do budowania miłości i pokoju pomiędzy narodami, szczególnie pomiędzy Polską, a Niemcami, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyróżnił arcybiskupa złotym medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis” (W jedności trwa Województwo Kujawsko – Pomorskie). To niezwykłe odznaczenie przyznawane jest wyjątkowym ludziom, którzy zasłużyli się dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka.

Wizyta w województwie kujawsko – pomorskim była również okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy Uzdrowiskiem Ciechocinek, a Gminą Gogolin i Zespołem Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Sebastianeum Silesiacum, którzy to w ubiegłym roku postanowili połączyć siły, by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Delegacja z gminy Gogolin miała szansę zapoznać się z innowacyjnymi metodami leczenia z wykorzystaniem wody oraz solanek, a także po raz kolejny spotkać się z autorytetami w dziedzinie balneologii – m.in. prof. Ireną Ponikowską i dr n. med. Jackiem Chojnowskim. Towarzyszyli im prezes Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek Marcin Zajączkowski i wiceprezes Mariusz Krupa, a także Opolanka Teresa Kudyba. W czasie tego bardzo rzeczowego i owocnego spotkania, udało się także ustalić szczegóły dalszej współpracy. Najbliższa okazja nadarzy się w dniach 10 – 12 sierpnia – Uzdrowisko Ciechocinek będzie prezentowało swoje produkty podczas Jarmarku Odpustowego u św. Jacka w Kamieniu Śląskim.