Wyróżnienie w konkursie „Opolskie dla Rodziny”

Podejmowane przez samorząd Gminy Gogolin działania w zakresie polityki prorodzinnej i prosenioralnej zostały po raz kolejny zauważone i docenione, tym razem przez kapitułę konkursu „Opolskie dla Rodziny”. Wyróżnienie w kategorii „Opolski Samorząd dla Rodziny” odebrał z rąk Marszałka Województwa Opolskiego – Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs „Opolskie dla Rodziny” odbyła się 14 maja w Filharmonii Opolskiej. Nagrody zostały przyznane w kategoriach „Opolski Samorząd dla Rodziny”, „Opolski Pracodawca dla Rodziny”, przyznano ponadto nagrody dla partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Cieszy fakt, iż wyróżnienie trafiło także do samorządu gminy Krapkowice, a laureatem w kategorii „powiat” został Powiat Krapkowicki. 

Wyróżnienie w konkursie „Opolskie da Rodziny”, które otrzymał samorząd gminy Gogolin, to przede wszystkim owoc pracy i zaangażowania pracowników gogolińskiego Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji społecznych. Dlatego, we wtorek 15 maja, podziękowania za cały trud wkładany w działania na rzecz rodzin i seniorów przekazał kierownictwu Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie oraz pracownikom Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej – Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Samorząd gminy Gogolin, z determinacją i uporem, stara się stworzyć przyjazny klimat dla rodzin oraz seniorów, nie tylko zaspokajając podstawowe potrzeby mieszkańców, ale też wsłuchując się w ich opinie i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Bogata oferta kulturalno – sportowa, liczne kampanie informacyjne, akcje profilaktyki zdrowotnej, wydarzenia integrujące oraz aktywizujące osoby starsze i wykluczone społecznie – to tylko niektóre z działań podejmowanych przez samorząd na rzecz lokalnej społeczności gminy Gogolin. Gmina oferuje też bezpośrednie wsparcie finansowe – m.in. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zniżki w wysokości 50% na zajęcia i imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie, a także dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki. Najmłodsi mieszkańcy mają do dyspozycji szeroki wybór zajęć i warsztatów, mogą brać udział w projektach edukacyjnych i aktywnie spędzać wolny czas, korzystając ze świetnie przygotowanych boisk, czy siłowni zewnętrznych. Osoby starsze mogą natomiast zasięgnąć porad w Punkcie Doradztwa dla Seniorów, a o ich interesy dba Gminna Rada Seniorów. Na terenie gminy, prężnie działają też organizacje, takie jak Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”. Stale rozbudowywana jest również infrastruktura mieszkaniowa dla najbardziej potrzebujących – nabiera już kształtów blok socjalny, w którym znajdą się mieszkania dla 30 rodzin, a gmina otrzymała właśnie dofinansowanie na utworzenie w Gogolinie czterech mieszkań chronionych.