Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 917, k.m. 2 obręb Gogolin 2 o pow. 0,0850ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 71 000,00 zł.*

Wadium – 7 100,00 zł.

działki_Kasztanowa_1.jpeg

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 918, k.m. 2 obręb Gogolin 2 o pow. 0,0845ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70 500,00 zł.*

Wadium – 7 050,00 zł.

działki_Kasztanowa_1.jpeg

3. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 61/1, k.m. 2 obręb Gogolin 2 o pow. 0,1238 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł.*

Wadium – 10 000,00 zł.

działki_Kasztanowa_1.jpeg

4. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 61/8, k.m. 2 obręb Gogolin 2 o pow. 0,0628 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 000,00 zł.*

Wadium – 5 200,00 zł.

działki_Kasztanowa_1.jpeg

5. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 18,8 m2 położonego w Górażdżach przy ul. Fabrycznej (KW OP1S/00046346/9) wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania wynoszącym 188/7362 działki Nr 163/29 k.m. 1 obręb Górażdże o pow. 0,1588 ha. ujawnionej jest w księdze wieczystej Nr KW- 45741/ST prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Lokal mieszkalny jest własnością Gminy Gogolin, a właścicielem działki jest Skarb Państwa. Nieruchomość jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 400,00 zł (cena lokalu 14 200,00 + cena gruntu

1 200,00zł).

Wadium – 1 540,00 zł.

6. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Obrowcu przy ul. Jacka i Agatki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 250/1 z mapy 3 obrębu Obrowiec o pow. 0,5760 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW 52015 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Działka stanowi własność Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości – 220 000,00 zł.

Wadium – 22 000,00 zł.

teren_Obrowiec.jpeg teren_Obrowiec_1.jpeg

7. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie przy ul. Asnyka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 749/8 z mapy 9 obrębu Gogolin 2 o pow. 0,0890 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW 51106 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Działka stanowi własność Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości – 57 500,00 zł.*

Wadium – 5 750,00 zł.

dzialki_Asnyka.jpeg

8. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie przy ul. Bagiennej znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 1051 oraz Nr 1052 z mapy 10 obrębu Karłubiec o łącznej pow. 0,0869 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW 24405 oraz KW 24404 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Działki stanowią własność Gminy Gogolin i są wolne od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości – 38 000,00 zł.*

Wadium – 3 800,00 zł.

dzialki_Bagienna_1.jpeg

* Pozycja 1, 2, 3, 4, 7 i 8 sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 09 października 2012r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 5 października 2012r. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829 lub www.gogolin.pl

                                                                                        

 

                                                                                                 Burmistrz Gogolina

                                                                                                   Joachim Wojtala