50. Sesja Rady Miejskiej

Jednym z głównych punktów 50. Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (26.04) było podsumowanie ubiegłorocznej działalności dwóch gogolińskich jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Radni podjęli też dwadzieścia uchwał, w tym 15 dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Wcześniej jednak, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. W dalszej kolejności, szczegółowe i bardzo rzeczowe sprawozdania z działalności zaprezentowali dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – Iwona Cimek i Ewa Bury. Jak wynika z przedstawionych danych, działalność kulturalna w gminie Gogolin stoi na naprawdę wysokim poziomie! W ubiegłym – jubileuszowym dla Gogolina roku – udało się zorganizować aż 55 dużych imprez, którym towarzyszyły także liczne konkursy, wystawy i ciekawe spotkania.

Aż w 638 wydarzeniach udział wziął Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie i grupy działające w jego obrębie. W Gminnym Centrum Kultury zorganizowanych zostało 90 imprez, wystaw i spotkań, a tygodniowo przez budynek przewinęło się ok. 350 osób. Budujące są też dane na temat pozyskanych środków zewnętrznych. Od sponsorów i darczyńców wszystkie jednostki gminy pozyskały prawie 200 000 złotych, z czego bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultury trafiło ponad 90 000 złotych. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie i jej filie zorganizowały natomiast 254 wydarzenia i pozyskały prawie 20 000 złotych środków zewnętrznych.

Jednym z punktów obrad pięćdziesiątej Sesji Rady Miejskiej było przyjęcie „Raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020”. Jak poinformował Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, powołany przez Burmistrza Gogolina Zespół na przełomie września i października zakończy opracowywanie śródokresowej ewaluacji Strategii, która w IV kwartale tego roku zostanie przedstawiona radnym.

Radni podjęli także dwadzieścia uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła wydania jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy, a także w celu dostosowania zakresu udzielanych przez Gminę Gogolin dotacji na wymianę starego systemu ogrzewania do nowych możliwości, które pojawiły się w momencie wprowadzenia taryfy antysmogowej, podjęto także uchwałę rozszerzającą listę dotowanych inwestycji. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o przyznanie dotacji na zakup elektrycznych urządzeń grzewczych, np. pieców akumulacyjnych, czy też elektryczne ogrzewanie podłogowe. Warunkiem dofinansowania zakupu tych urządzeń jest zastosowanie ich na całej powierzchni użytkowej lokalu czy budynku mieszkalnego. Radni wyrazili też zgodę na sprzedaż  nieruchomości gruntowych – czterech działek położonych przy ul. Norwida w Gogolinie, siedmiu mieszczących się przy ul. Dębowej w Gogolinie i trzech przy ul. Szkolnej w Gogolinie, a także na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Obrowcu. W związku z wyborem nowego sołtysa w miejscowości Dąbrówka, konieczna była zmiana uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa. Wśród podjętych uchwał znalazła także ta dotycząca zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018. Radni zwiększyli m.in. środki w kwocie 20 000 złotych na dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska.