Konferencja - Zdrowie dla wszystkich

„Zdrowie dla wszystkich” – to hasło przyświeca tegorocznej edycji obchodów Światowego Dnia Zdrowia, jak również konferencji jaka odbyła się z tej okazji w Gogolinie. Wydarzenie, które odbyło się w miniony piątek 20 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie, patronatem honorowym objęła Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm RP.

Gości, wśród których znaleźli się m.in. włodarze miast, gmin i powiatów województwa opolskiego; przedstawiciele władz wojewódzkich; kierownicy i dyrektorzy opolskich organizacji, szpitali i centrów medycznych; przedstawiciele powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych, a także radni Rady Miejskiej w Gogolinie, członkowie Rady Rozwoju Gminy Gogolin oraz Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, powitał gospodarz miasta i spotkania burmistrz Joachim Wojtala.

W bogatym programie konferencji znalazły się referaty samorządowców i autorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i polityki społecznej. Temat „Roli powszechnej opieki zdrowotnej” omówiła Katarzyna Czochara – poseł na Sejm RP. – Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania burmistrza i wszystkich pracowników w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Gmina Gogolin jest wizytówką Opolszczyzny, jeśli chodzi o liczbę realizowanych programów profilaktycznych – mówiła poseł Czochara. Potwierdza to także Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu dr n. med. Anna Matejuk. – Gmina Gogolin jest liderem w realizacji programów profilaktycznych – mówiła Matejuk w trakcie konferencji prasowej, która poprzedziła sympozjum. W swoim wystąpieniu, którego tematem była profilaktyka i promocja zdrowia oraz jej znaczenie dla zdrowia publicznego, dyrektor Matejuk, podkreśliła także, że w ciągu ostatnich lat inspekcja sanitarno – epidemiologiczna całkowicie zmieniła swoje oblicze – Nasze działania obecnie skupiają się na promocji zdrowia, edukacji, podnoszeniu świadomości społeczeństwa i profilaktyce – i mam nadzieję, że w ten sposób uzyskamy dużo lepsze efekty, niż poprzez kontrole i kary – przyznała. Natomiast prelekcja Violetty Porowskiej – Wicewojewody Opolskiego pełna była „twardych faktów” dotyczących stanu opolskiej służby zdrowia. Było o jakości opieki zdrowotnej w województwie opolskim, zarządzaniu ochroną zdrowia i działaniach na rzecz poprawy dostępności do podstawowej opieki.

W drugiej części konferencji Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala opowiedział o roli samorządu Gminy Gogolin w misji ochrony zdrowia. – Nasi mieszkańcy mają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, jednak w swoich działaniach staramy się również ciągle skracać drogę do lekarzy specjalistów i rehabilitacji – mówił na wstępie burmistrz. – Jako samorządowiec, marzę też o tym, aby zapewnić naszym mieszkańcom spokojną jesień życia, żeby sprostać wyzwaniom czasu starzenia… Burmistrz podkreślił też, że ważna jest współpraca międzygminna. – Nie jest możliwe, żeby w każdej gminie było wszystko, dlatego powinniśmy się w obrębie naszej „powiatowej rodziny” uzupełniać, tak, aby to co jest potrzebne dla naszych mieszkańców było na wyciągnięcie ręki – mówił. O dobrych praktykach w „zdrowej gminie”, czyli prowadzonych programach profilaktycznych i pozyskiwaniu na ten cel dodatkowych środków mówił natomiast Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Konferencję uświetnił występ artystyczny przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie.