Jubileusz 5-lecia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

W dniach 9-10 kwietnia 2018 r. w Gniewinie (woj. pomorskie) Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi świętowała swoją piątą rocznicę powołania partnerskiego Porozumienia, które od 2016 r. funkcjonuje jako Stowarzyszenie. Na zaproszenie Zbigniewa Walczaka, wójta Gminy Gniewino, w obchodach uczestniczyli włodarze 20 gmin członkowskich Stowarzyszenia PSORW, któremu od 2015 r. przewodniczy Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina.

Jubileusz 5-lecia oraz Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia

5-lecie istnienia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi było okazją do podsumowania dotychczasowych działań Sieci. Burmistrz Gogolina w swojej prezentacji wskazał na nawiązane współprace pomiędzy gminami członkowskimi. Z kolei Marek Chmielewski, wójt Gminy Dzierżoniów, członek Zarządu Stowarzyszenia PSORW opowiedział o najważniejszych działaniach w ramach projektu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Tematykę SNW podjął także Piotr Idziak z firmy Locativo. Opowiedział o strategii marki i pracach nad nią, a także przedstawił propozycje dalszych działań promocyjnych.

Pierwszego dnia jubileuszowych obchodów zwołane zostało Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia, podczas którego udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia PSORW za 2017 r. Przyjęto także sprawozdanie finansowe i merytoryczne z ubiegłego roku. Stowarzyszenie PSORW liczy obecnie 27 gmin z całej Polski, które tworzą platformę współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości na polskiej wsi.

Czas na podziękowania za współpracę…

Podczas obchodów 5-lecia istnienia Sieci, Burmistrz Gogolina podziękował w imieniu całego Stowarzyszenia osobom i instytucjom, które wspierają działania PSORWu. W szczególności skierował podziękowanie dla Ryszarda Wilczyńskiego, posła na Sejm  RP – głównego inicjatora utworzonego w Strumieniu w 2013 roku ogólnopolskiego Porozumienia oraz projektu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Poseł swoimi działaniami przyczynił się do szerzenia idei Odnowy Wsi oraz budowania partnerskich relacji pomiędzy gminami członkowskimi, w kraju i za granicą.

Podziękowania swe skierował także w kierunku dr hab. inż. Sylwii Staszewskiej, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która aktywnie wspiera tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi – kluczowego projektu PSORW, a także dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z Katowic, który jako członek wspierający Stowarzyszenie, od samego początku towarzyszy PSORW. Do Sekretariatu PSORW wpłynęły natomiast gratulacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Ewy Markowskiej-Bzducha, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, w których pani dyrektor zauważa, iż wnioski wyciągnięte z działalności Sieci stanowią wytyczne dla mniej doświadczonych samorządów i organizacji. Z kolei Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w wysłanym liście wskazał na znaczenie PSORW, jako partnera działającego przy POT konsorcjum „Odpoczywaj na Wsi”.

Z wizyta w Gniewinie…

Drugiego dnia spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzić teren gminy Gniewino i gmin ościennych. Członkowie PSORW odwiedzili kościół parafialny w Żarnowcu oraz skansen w Nadolu. Burmistrz Gogolina podziękował Wójtowi Gniewina i jego współpracownikom za życzliwe przyjęcie oraz stworzenie dobrego klimatu  dla wymiany doświadczeń i pomysłów podczas dwudniowego spotkania.

Wspólne projekty

Gmina Gogolin wspólnie z Gminą Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Gminą Bieliny (woj. świętokrzyskie) oraz gminą Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie) złożyły w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wniosek pt. „KUŹNIA WIEDZY - wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW”, gdzie głównym celem projektu ma być wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, poznanie dobrych praktyk szczególnie w obszarze rozwoju przedsiębiorczości oraz polityki senioralnej. Dodatkowo Stowarzyszenie PSORW złożyło wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Pomysł na wieś – Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, gdzie głównym celem operacji jest podniesienie wiedzy przedstawicieli objętych Strategią Sieci Najciekawszych Wsi w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki oraz przygotowanie ich do uzyskania Certyfikatu uczestnika SNW.