O dalszej współpracy Gogolina i Gniewina

Współdziałanie Gminy Gogolin z Gminą Gniewino poszerza się w wielu obszarach, a w bieżącym roku uwidoczni się jeszcze bardziej w sferze wymiany kulturalnej i sportowej. To efekt uzgodnień poczynionych w trakcie roboczej wizyty delegacji samorządu Gogolina na Pomorzu.

Właśnie w Gniewinie, w województwie pomorskim z okazji jubileuszu pięciolecia funkcjonowania Porozumienia Partnerskiego o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi odbyła się specjalna konferencja oraz obrady Zgromadzenia Ogólnego członków tego Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala a uczestniczył w nich także Koordynator Programu Odnowa Wsi, Naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Krzysztof Reinert.

Z kolei Zastępca Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego Piotr Giecewicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko zapoznali się z tamtejszą bazą rekreacyjno-sportową i kulturalną, gdzie można byłoby realizować kolejne wspólne przedsięwzięcia. Ponadto wraz z Waldemarem Szczypiorem, dyrektorem Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, a jednocześnie kapelmistrzem miejscowej Gminnej Orkiestry Dętej omawiali szczegóły zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć w ramach międzygminnej, partnerskiej wymiany.

I tak w dniach 23-30 czerwca grupa adeptów Akademii Piłkarskiej działającej przy MKS Gogolin weźmie udział w obozie szkoleniowym, który zorganizowany będzie w obiektach oświatowych i sportowych Gminy Gniewino. Z kolei w miesiącu sierpniu w Kamieniu Śląskim będzie można podziwiać prace plastyczne gniewińskich artystów, którzy przebywać będą na międzynarodowym wernisażu malarskim, organizowanym bezpośrednio przed Jarmarkiem Odpustowym u Św. Jacka. Piękne obrazy olejne, pastele, grafiki zaprezentuje środowisko plastyków zrzeszone w Stowarzyszeniu Artystów Niezależnych „Amarant”. W trakcie odpustu w Kamieniu Śląskim 11-12.08 gościć będziemy muzyków Gminnej Orkiestry Dętej z Gniewina. Kolejna wspólna inicjatywa kulturalna będzie dotyczyć wyjazdu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina, która już 15 sierpnia wyruszy na Pomorze i w kujawsko-pomorskie, do Cekcyna i Ciechocinka w pięciodniową trasę koncertową. Planowany jest także udział przedstawicieli Gminy Gogolin w projektach edukacyjno-plastycznych, których partnerem wiodącym jest Centrum Kultury w Gniewinie.

W trakcie wizyty Wójt Gniewina Zbigniew Walczak przekazał na ręce Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali niecodzienna pracę plastyczną przedstawiającą Stolemów, czyli silnych, legendarnych Kaszubów oraz postacie Karolinki i Karlika, które przygotowują się do zaślubin Gniewina i Gogolina. Pamiątka została wręczona z nadzieją na dalszą owocną współpracę.

praca_Gniewino.jpeg