Jest szansa na przebudowę ul. Sportowej

Na wniosek Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, Rada Miejska w Gogolinie przyznała środki finansowe na przebudowę ul. Sportowej. Kwota w wysokości 2 315 000 zł została zabezpieczona w całości w budżecie gminy Gogolin na 2018 rok podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej (6.04).

Uchwała o przyznaniu środków związana jest z możliwością uzyskania przez Gminę Gogolin dofinansowania w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”. Wojewoda Opolski ogłosił już nabór wniosków na ten rok. Jeśli Gmina Gogolin zakwalifikuje się do dofinansowania, zwrócone zostanie do 60% poniesionych kosztów, związanych z realizacją tego zadania. Zgodnie z projektem, inwestycja obejmie poszerzenie jezdni, korektę pochylenia drogi, budowę chodnika i ścieżki rowerowej.

Urząd Miejski ubiegał się już o przyznanie dotacji na realizację tej inwestycji w ubiegłym roku, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Niestety, nowe kryteria oceny wniosków obejmujące m.in. dochody gminy nie pozwoliły wtedy uzyskać dofinansowania.

Przebudowa ul. Sportowej znacznie poprawi dojazd do terenów przemysłowych, położonych na obszarze przynależącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do obiektów sportowych, w tym do kompleksu boisk oraz nowo powstałego klubu tenisowego. Zadanie powiązane jest również z dotychczasowymi działaniami samorządu gminy, województwa i powiatu. Przebudowa ul. Sportowej to bowiem kolejny etap poprawy dostępności do kluczowych punktów na mapie gminy Gogolin, po budowie obwodnicy Karłubca i obwodnicy Malni oraz Choruli.

ul. Sportowa.jpeg