Wizyta Wicewojewody Opolskiej

O planach wpisywania się działań samorządu Gminy Gogolin w rządowe programy wspierania rodziny i opieki społecznej, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala rozmawiał w piątek  6 kwietnia z Wicewojewodą Opolskim Violettą Porowską.

W trakcie spotkania, burmistrz J. Wojtala przedstawił stosowane w gminie Gogolin kompleksowe rozwiązania w zakresie polityki senioralnej, w tym także opieki paliatywnej. Przedstawiciel rządu w naszym województwie, została zapoznana z przygotowaną przez samorząd koncepcją rozbudowy Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, która pozwoli na zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pomysł rozbudowy DSS’u i urządzenia w nim od 10 do 15 miejsc całodobowej opieki paliatywnej nad pacjentem zyskał pełne poparcie wicewojewody Porowskiej. Ze szczególną przychylnością spotkała się koncepcja angażowania środków finansowych na terenie gminy Gogolin, które obecnie i tak przekazywane są sąsiednim samorządom, w celu pokrycia kosztów pobytu mieszkańców w innych Domach. Rozbudowa DSS w Kamionku pozwoliłaby również na umiejscowienie tam, dodatkowych mieszkań, w formie mieszkań wspomaganych. W piątkowym (6.04), roboczym spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim Mieczysław Wojtaszek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec, który przedstawił szczegółową informację o programach profilaktycznych, realizowanych w kierowanej przez siebie jednostce leczniczej. Wicewojewoda Opolska po raz kolejny zadeklarowała wolę ścisłej współpracy i wspierania poczynań samorządu Gogolina.

Fot. Opolski Urząd Wojewódzki, DSS Kamionek.