Okaż serce innym podsumowało kolejny rok

142 610 złotych udało się pozyskać w ubiegłym roku Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”. To o 35% więcej niż w roku 2016.

Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” przedstawione podczas Walnego Zebrania Członków (27.03) pokazuje jak ważna i potrzebna jest jego działalność. Tylko w roku 2017 rozpatrzono 61 wniosków i udzielono znaczącej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ciężko lub przewlekle chorym na łączną kwotę 20 353 zł. Za środki te udało się zakupić m.in. lekarstwa, żywność, środki opatrunkowe, sprzęt rehabilitacyjny, czy opał. Otrzymaną z Gminy Gogolin dotację w kwocie 10 000 zł, stowarzyszenie przeznaczyło natomiast na udzielenie pomocy 24 rodzinom. Pozyskano też darowizny finansowe od instytucji i osób fizycznych w kwocie 8 183 zł; otrzymało także czek o wartości 1000 euro – darowiznę przekazał Luitpold Braun – były burmistrz Schongau. 

Zbiórki publiczne

W 2017 roku, Stowarzyszenie „Okaż serce innym” przeprowadziło 3 zbiórki publiczne. Pierwszą z nich zorganizowano podczas Samorządowej Gali Karnawałowej 14 stycznia – dzięki hojności uczestników imprezy udało się pozyskać 5 345 zł. Datki zbierano także w okresie od 27 maja do 10 września, w ramach akcji „Otwórz serce” (1 267 zł). Natomiast podczas „Lata z Radiem” 30 lipca, mieszkańcy gminy oraz całego województwa opolskiego wsparli łączną kwotą 7 090 zł Pawła Ochmańskiego.

Tony żywności

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania żywności dla potrzebujących rodzin. Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego oraz członka zarządu Stowarzyszenia Krystiana Komandra, udało się sprowadzić pomoc żywnościową bez nakładów finansowych dla 280 osób, o wartości 101 477 zł. Tak olbrzymia pomoc nie mogłaby zostać zrealizowana bez współpracy z Bankiem Żywności w Opolu (14 ton żywności na kwotę 70 020 zł). Nie bez znaczenia jest także współpraca stowarzyszenia z jednym z supermarketów w Krapkowicach – jako jedyni w powiecie krapkowickim i nieliczni w województwie opolskim, członkowie stowarzyszenia pozyskują w ten sposób nadwyżki żywności z krótkim terminem ważności.

Działają na rzecz integracji

Stowarzyszenie bardzo aktywnie włącza się w współorganizację różnego rodzaju imprez o charakterze integracyjnym. W ubiegłym roku, brało udział m.in. w kiermaszu odzieży, organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, spotkaniu integracyjnym „Wielkanocne Śniadanie” dla podopiecznych Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, a także w „Wigilii dla osób  samotnych i ubogich”. Stowarzyszenie wsparło też organizację festynów „Dziecięce marzenia” i „Mali bohaterowie”. Stowarzyszenie  zaprosiło także swoich podopiecznych, a także mieszkańców gminy Gogolin na warsztaty dietetyczne pn. „Wiem, co jem – jak jeść zdrowo i kupować z głową” oraz „Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych”. Zorganizowano także 2 imprezy integracyjne „Jesienne warsztaty kreatywne” oraz „Spotkanie andrzejkowe”.

Ta działalność ma sens

Zgromadzone przez Stowarzyszenie środki dowodzą, że mieszkańcy gminy Gogolin mają otwarte serca na potrzebujących, a świetny wynik finansowy, jak również szeroki wachlarz działań prowadzonych przez Stowarzyszenie, świadczą o jego dobrej pracy i dużym zaangażowaniu członków. Jego aktywność została już dostrzeżona także w województwie opolskim – w 2017 roku „Okaż serce innym” znalazło się wśród 13 organizacji, nominowanych do zaszczytnego tytułu „Opolska Niezapominajka” – plebiscytu dla działaczy i organizacji non – profit. Wyrazy wdzięczności wszystkim zaangażowanym, a szczególnie gminnym jednostkom organizacyjnym, przekazała prezes Gizela Sapok. Podziękowania darczyńcom i zarządowi w imieniu obdarowanych i całego samorządu, złożył też obecny na walnym zebraniu, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.