Coraz bezpieczniej w gminie Gogolin

Sprawozdanie, które podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej przedstawił Komendant Powiatowy Policji Przemysław Ilnicki, jasno wskazuje, że gmina Gogolin należy do jednych z najbardziej bezpiecznych gmin na terenie województwa i kraju.

Co więcej, jak wynika z przedstawionych danych, w ubiegłym roku na terenie gminy Gogolin odnotowano najmniejszą liczbę przestępstw w historii. W trakcie ostatnich dwóch lat przestępczość w gminie Gogolin spadła z poziomu 135 przestępstw do najniższego odnotowanego pułapu – 94 przestępstw odnotowanych w całym 2017 r. Jest to spadek o 30 %. Spadek ilości odnotowanych przestępstw na terenie gminy Gogolin szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do ostatniej dekady, gdzie w 2007 r odnotowano popełnienie aż 259 przestępstw, co w porównaniu do roku 2017 stanowi spadek przestępczości aż o 63,7%.

Rok 2017 to również kolejny, kiedy w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Gogolina i Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, samorząd gminy Gogolin w całości finansuje cztery etaty dzielnicowych. To jedyna taka inicjatywa samorządu gminnego w woj. opolskim i jedna z nielicznych w kraju. Na sfinansowanie etatów dzielnicowych w całym 2017 r. samorząd gminy Gogolin wydał 222 999,85zł, za które dzielnicowi z PP Gogolin wykonali 821 służb na terenie całej gminy – dwa rejony miejskie i dwa pozamiejskie.

Działania policji wspiera z powodzeniem Straż Miejska w Gogolinie, która tylko w roku 2017 wykonała ponad 2000 zadań dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób w miejscach publicznych, likwidacji miejscowych zagrożeń, a także realizowała przedsięwzięcia w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy.

Coraz bezpieczniej w gminie Gogolin.jpeg