Dożynki Wojewódzkie - Gminny konkurs sołectw

Nieodłącznym elementem dożynek jest doroczny Gminny Turniej Sołectw, w ramach którego oceniano korony żniwne, wozy z płodami rolnymi i pozostałe wozy korowodowe.

 

P R O T O K Ó Ł

z  dnia  2 września  2012 r.

Komisji konkursowej Święta Plonów „ Dożynki Wojewódzkie – Gogolin 2012” w składzie:

1. Marta Wiora                  Przewodniczący Jury

2. Edeltrauda Krupop          Członek

3. Grażyna Czekała            Członek

4. Iwona Skowronek          Członek

5. Jerzy Rej                      Sekretarz Jury

 

Po dokonaniu wnikliwej oceny poszczególnych elementów zgłoszonych do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

KATEGORIA   „KORON  ŻNIWNYCH”

I  Miejsce      korona ziarnkowa – Odrowąż – 600 zł

                   korona kłosowa – Kamionek – 600 zł

                   korona mieszana – Gogolin - Karłubiec – 600 zł

                   korona mieszana – Gogolin - Strzebniów – 600 zł

II Miejsce     korona kłosowa – Kamień Śląski – 400 zł

                   korona kłosowa – Dąbrówka – 400 zł

                   korona kłosowa – Malnia – 400 zł

                   korona mieszana – Zakrzów – 400 zł

                   korona mieszana – Chorula – 400 zł

Wyróżnienia korona mieszana – Obrowiec – 200 zł

                    korona mieszana – Górażdże – 200 zł

KATEGORIA   „WYSTAWA  PŁODÓW”

I  Miejsce      – Zakrzów – 200 zł

                   – Chorula – 200 zł

                   – Kamionek – 200 zł

                   – Malnia – 200 zł

II  Miejsce    – Obrowiec – 100 zł

                   – Kamień Śląski – 100 zł

                   – Odrowąż – 100 zł

                   – Gogolin - Karłubiec – 100 zł

                   – Gogolin - Strzebniów – 100 zł

                   – Dąbrówka – 100 zł

                   – Górażdże – 100 zł

   

 

KATEGORIA  „WOZY  KOROWODOWE”

I  Miejsce      – Gogolin - Karłubiec - 200 zł

– Kamień Śląski – 200 zł

II  Miejsce   – Gogolin - Strzebniów – 150 zł

                   – Chorula – 150 zł

                   – Górażdże – 150 zł

III  Miejsce – Dąbrówka – 100 zł

– Zakrzów – 100 zł

– Malnia – 100 zł

– Odrowąż – 100 zł

– Kamionek – 100 zł

– Obrowiec – 100 zł

IV.      Pozostałe nagrody

Komisja przyznała następujące wyróżnienia za pomysł w przygotowaniu wozu korowodowego i oprawę Dożynek:

  1. DSS „Święta Barbara” w Kamionku – 150 zł
  2. Klub Seniora Gogolin – 150 zł
  3. Młodzieżowa Rada Miejska – 150 zł
  4. Karlik i Karolinka z Kamienia Śląskiego – 150 zł

Nagrody specjalne Burmistrza Gogolina – za całokształt prac włożony  w przygotowanie Dożynek 2012:

- dla dzielnicy Gogolin - Karłubiec – 1250 zł

- dla gminnych jednostek Gminy  Gogolin – 1500 zł

 

 

 

PDFWyniki konkursu_polne strachy.pdf

PDFWyniki wojewódzkiego konkursu_korony dożynkowe.pdf