Odeszli na wieczną służbę...

W ostatnim tygodniu odeszło dwóch niezwykle zaangażowanych druhów, którzy swoimi  umiejętnościami i pasją do pożarnictwa z powodzeniem zarażali innych.

Pierwszy z nich to Antoni Kaptur, wieloletni prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu. Drugi to Krzysztof Nowak, wieloletni skarbnik w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. Ich nagłe odejście to wielka strata, która dotknęła zarówno macierzyste jednostki, jak również całą brać strażacką gminy Gogolin.

druhowie.jpeg

Druh Antoni Kaptur w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu wstąpił w roku 1974. W okresie swej społecznej działalności w straży pełnił najpierw funkcję zastępcy naczelnika, a od 1991 roku aż do 2014 roku był prezesem zarządu tej jednostki. W latach 1976 - 1980 brał czynny udział w budowie nowej remizy strażackiej w Obrowcu. W 1992 roku aktywnie uczestniczył w pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej. Wierny ideałom strażackiej służby narażając zdrowie i życie ratował mienie mieszkańców Obrowca podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Za jego kadencji, jako prezesa jednostka OSP w Obrowcu pozyskała nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy.

Druh Antoni był znany ze swojej życzliwości i dobrego serca. Gdy ktoś potrzebował pomocy lub rady nigdy nie odmawiał. Poświęcał swój czas angażując się w życie wsi i parafii. Brał udział w montażu dzwonu "Florian" ufundowanego przez strażaków z Obrowca dla miejscowego kościoła. Za ofiarną społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej został wyróżniony m.in. brązowym, srebrnym, złotym, podwójnym złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz odznaką honorową "Powódź-lipiec 97". Zmarł w wieku 58 lat.

***

Druh Krzysztof Nowak wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie w 1982r. Od samego początku był bardzo zaangażowany we wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez swoją jednostkę. Bardzo chętnie wykorzystywał swoje umiejętności nabyte w trakcie kilkuletniej służby w zakładowej straży pożarnej Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach. Przez ostatnie 12 lat pełnił funkcję skarbnika w Zarządzie OSP, wcześniej trzy kadencje poświecił na działalność w Komisji Rewizyjnej.

Druh Krzysztof był zaangażowany w budowę obecnego budynku remizy, jak też w jej remont przed uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia jednostki w roku 2012. Był ponadto członkiem komitetu nadania jednostce OSP sztandaru w roku 2007. Wśród mieszkańców Zakrzowa i kolegów z jednostki zapamiętany zostanie jako strażak uczynny i sumienny, zawsze zaangażowany w wiele działań społecznych, czy to na rzecz OSP czy też na rzecz swojego sołectwa. Nigdy nie odmawiał swojej pomocy. Za swoją działalność w strukturach straży pożarnej wyróżniony został odznaką Strażak Wzorowy, a w roku 2012 Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Przeżył niespełna 51 lat.