Będą dodatkowe środki na ważne inwestycje

Oferty złożone przez wykonawców na realizację przebudowy ul. Matejki w Gogolinie oraz budowy Placu Spotkań Wiejskich w Górażdżach znacznie przekraczają kwoty, jakie Gmina Gogolin zamierzała przeznaczyć na ich sfinansowanie.

Dlatego podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uzyskał zgodę radnych na dodatkowe zabezpieczenie środków na realizację tych inwestycji. Radni byli w tej sprawie jednomyślni i przyznali, że planowane inwestycje są bardzo ważne dla lokalnej społeczności i nie należy odkładać ich w czasie.  

Na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie” Gmina Gogolin zaplanowała kwotę 635 000 zł. Wśród trzech złożonych ofert, najtańsza opiewa na kwotę 738 886,03 zł. Natomiast, budową Placu Spotkań Wiejskich w Górażdżach zainteresowany jest tylko jeden wykonawca, który przedstawił ofertę o wartości 256 154,36 zł. Zaplanowane środki to 171 500 zł, w budżecie gminy Gogolin brakuje więc na ten cel 84 654,36 zł. Dzięki akceptacji radnych, brakująca kwota zostanie pokryta ze środków przeznaczonych m.in. na bieżące i cząstkowe remonty dróg i chodników.

Matejki.jpeg

 

O inwestycji przebudowy Placu Wiejskiego w Górażdżach piszemy w tekście: